Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Περικλή Παππά, Καθηγητή, στο medweb@uoi.gr