Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Κάντε κλικ στα ονόματα των τομέων που ακολουθούν για να δείτε τις πληροφορίες των αντίστοιχων κλινικών και εργαστηρίων που υπάρχουν στον κάθε τομέα:

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

 • Εργαστήριο Φαρμακολογίας: 26510 07762
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας: 26510 07819, 7736
 • Εργαστήριο Κλινικής Χημείας: 26510 07620, 7818
 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας: 26510 07593, 7591
 • Εργαστήριο Βιολογίας: 26510 07566
 • Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας: 26510 07564, 7718
 • Εργαστήριο Εκτροφείου Πειραματοζώων: 26510 07622

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

 • Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας: 26510 07765 
 • Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής: 26510 07601, 7791 
 • Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης: 26510 07730 
 • Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας: 26510 07763 
 • Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής: 26510 99373, 99379 
 • Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας: 26510 07628, 7795 
 • Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας: 26510 99474, 99472

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

 • Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας: 26510 07603
 • Σπουδαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής: 26510 07740
 • Ψυχιατρική Κλινική: 26510 09421
 • Παιδοψυχιατρική Κλινική
 • Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής, Αγωγής Υγείας και Εργαστηριακού Περιβάλλοντος

Χειρουργικός Τομέας

 • Χειρουργική Κλινική: 26510 07432,7539
 • Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας: 26510 07236
 • Ορθοπεδική Κλινική: 26510 07236
 • Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: 26510 07472
 • Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας: 26510 07236
 • Ουρολογική Κλινική: 26510 07432,7539, Ε. Βραζιτούλη 7432,7539
 • Καρδιοχειρουργική Κλινική: 26510 07236
 • Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων: 26510 07472
 • Παιδοχειρουργική Κλινική (προς το παρόν δεν λειτουργεί αυτόνομα)
 • Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη: 26510 07633
 • Αγγειοχειρουργική Κλινική: 26510 07432,7539
 • Εργαστήριο Μικροχειρουργικής: 26510 07472, 7374
 • Εργαστήριο Βιολογικής Μηχανικής: 26510 07472, 8097
 • Ορθοπεδικό Αθλητιατρικο Κέντρο Ιωαννίνων : 26510 07472, 5570

Τομέας Υγείας του Παιδιού

 • Παιδιατρική Κλινική: 26510 07546
 • Νεογνολογική Κλινική: 26510 07546
 • Παιδονεφρολογική Κλινική (λειτουργεί στα πλαίσια της Παιδιατρικής Κλινικής): 26510 07546
 • Παιδοκαρδιολογική Κλινική (λειτουργεί στα πλαίσια της Παιδιατρικής Κλινικής): 26510 07546
 • Παιδονευρολογική Κλινική (λειτουργεί στα πλαίσια της Παιδιατρικής Κλινικής): 26510 07546
 • Εργαστήριο Παιδιατρικής (λειτουργεί ως μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής): 26510 09270

Παθολογικός Τομέας

 • Ρευματολογική Κλινική: 26510 07503, 7516
 • Γαστρεντερολογική Κλινική: 26510 07500
 • Κλινική Εντατικής Θεραπείας: 26510 07535
 • Α’ Παθολογική Κλινική: 26510 07500
 • B’ Παθολογική Κλινική: 26510 07516
 • Νεφρολογική Κλινική: 26510 07516
 • Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων: 26510 07535
 • Πνευμονολογική Κλινική: 26510 07535
 • Α’ Καρδιολογική Κλινική: 26510 07535
 • Β’ Καρδιολογική Κλινική: 26510 07535
 • Αιματολογική Κλινική: 26510 99729
 • Κλινική Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού: 26510 07500
 • Ογκολογική Κλινική: 26510 99394

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

 • Νευρολογική Κλινική: 26510 99627 και 26510 07220, 07332
 • Οφθαλμολογική Κλινική: 26510 07527
 • Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική: 26510 07527
 • Νευροχειρουργική Κλινική: 26510 07527
 • Γναθοπροσωπική Κλινική: 26510 07527

Διατομεακές Μονάδες

 • Μονάδα Έρευνας στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: 26510 07506
 • Μονάδα Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων: 26510 99890