Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κατατακτήριες εξετάσεις

Δικαιολογητικά - Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

 • αίτηση του ενδιαφερομένου, και
 • αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Ποσοστό κατατάξεων

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

Όλη η ύλη που χρειάζεστε για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα αντίστοιχα εργαστήρια.

Ανακοινώσεις σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις

 • Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

   

  Ανακοινώνεται η Υπουργική Απόφαση αριθ. 160442/Ζ1/24-11-2020 (Β΄ 5200) σχετικά με την διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   

  Συντάχθηκε στις Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 14:43 σε Νέα - Ανακοινώσεις Διαβάστηκε 1120 φορές
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

  Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  Βιολογία: Δευτέρα, 7-12-2020, ώρα 10:00-12:00

  Χημεία: Τετάρτη, 9-12-2020, ώρα 10:00-12:00

  Φυσική: Παρασκευή, 11-12-2020, ώρα 10:00-12:00

   

  Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα μέτρα προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη αριθ. πρωτ. 354/20-10-2020 (επισυνάπτεται). Σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν εξετάσεις με φυσική παρουσία, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα αναβληθούν προσωρινά για μεταγενέστερο χρόνο.

   

  Συντάχθηκε στις Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 13:46 σε Νέα - Ανακοινώσεις Διαβάστηκε 926 φορές
 • Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ιατρικής

   

  Ανακοινώνουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ιατρικής (κτήρια Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων) ως εξής:

   

  Βιολογία: Δευτέρα, 9-12-2019, ώρα 10:00-12:00

  Χημεία: Τετάρτη, 11-12-2019, ώρα 10:00-12:00

  Φυσική: Παρασκευή, 13-12-2019, ώρα 10:00-12:00

   

  Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων.

  Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία!

   

   

  Συντάχθηκε στις Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 08:45 σε Νέα - Ανακοινώσεις Διαβάστηκε 3138 φορές
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

   

  Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Τμήματος Ιατρικής (κτίρια Ιατρικής) ως εξής:

   

  Βιολογία: Δευτέρα, 12-12-2016, ώρα 10:00-12:00

  Χημεία: Τετάρτη, 14-12-2016, ώρα 10:00-12:00

  Φυσική: Παρασκευή, 16-12-2016, ώρα 10:00-12:00

   

  Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για τους συμμετέχοντες.

   

  Συντάχθηκε στις Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 13:41 σε Νέα - Ανακοινώσεις Διαβάστηκε 4489 φορές
 • Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις

   

  Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετέσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (1ος όροφος, κτήριο Διοίκησης) από Τρίτη, 1 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

  Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη και το ποσοστό κατατάξεων θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=169&lang=el 

   

  Συντάχθηκε στις Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016 12:46 σε Νέα - Ανακοινώσεις
  Ετικέτες: κατατακτήριες
  Διαβάστηκε 2736 φορές