Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Γραμματέας: Λαμπρινή Κύρκου
Email: lamprini@uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-07558

 

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Email: seftaxia@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-07730

 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Γραμματέας: Μαρία Ζυγούρη
Email: mzigouri@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-07527

 

Χειρουργικός Τομέας
Γραμματέας: Όλγα Χαρίση
Email: oharisi@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-07472

Τομέας Υγείας του Παιδιού
Γραμματέας: Χαράλαμπος Ματσούκας
Email: xmatsouk@uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-07546

 

Παθολογικός Τομέας
Γραμματέας: Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου
Email: apapage@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο: 26510-07500

 

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων
Γραμματέας:
Email:
Τηλέφωνο: 26510-07501