Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

H τηλεφωνική επικοινωνία με την Γραμματεία γίνεται καθημερινά μετά τις 11:00 π.μ.

Φοιτητικά θέματα (εγγραφές, μετεγγραφές, κατατακτήριες, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες κλπ)

Χριστίνα Ζάρρα: 26510 07481

 

Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και θέματα Πρωτοκόλλου

Αικατερίνη Λαγού: 26510 07521

 

Θέματα διδακτορικών διατριβών και Διοικητικά θέματα

Ιωάννα Ντούβλη: 26510 07924

 

Θέματα τηλεδιασκέψεων, πρακτικά εκλογών μελών ΔΕΠ

Μελίνα Ρώϊμπα: 26510 07246

 

Θέματα αρχείου

(καθώς και θέματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνησιότητες τίτλων κλπ)

Αναστασία Χασκή: 26510 07436

 

Θέματα αλληλογραφίας

Κωνσταντίνος Γεωργούλης: 26510 07517

 

 

Γραμματέας

Μαρία Καπιτοπούλου
Τηλ.: 26510 07201
Fax:  26510 07019
E-mail: mkapitop@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
1ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
E-mail: medgram@uoi.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού & Φοιτητών

Η Γραμματεία δέχεται το κοινό τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 - 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 13:00

Λειτουργία Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στην συνεδρίασή της αριθμ. 929α/29-6-2020 αποφάσισε ομόφωνα η Γραμματεία του Τμήματος να μην εξυπηρετεί κοινό (μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ακαδημαϊκούς υποτρόφους κλπ) μία ημέρα την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη.
Διευκρινίζεται ότι το κοινό δεν θα εξυπηρετείται την εν λόγω ημέρα ούτε διά ζώσης ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το μέτρο κρίθηκε προσωρινά απαραίτητο και θα αρθεί, όταν στελεχωθεί επαρκώς η Γραμματεία.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται Δευτέρα 11:00-13:00, Τετάρτη 09:00-14:00 και Πέμπτη 11:00-13:00 (διά ζώσης, τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Λόγω των μέτρων για τη μη εξάπλωση της ασθένειας COVID-19 συστήνεται η προσέλευση στη Γραμματεία να γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επίσης συστήνεται αιτήματα/ερωτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς φυσική παρουσία (π.χ. αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης, αναλυτικής βαθμολογίας κλπ) να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου medgram@uoi.gr

Είναι πάγιο και χωρίς ανταπόκριση το αίτημα του Τμήματος για επαρκή στελέχωση της Γραμματείας, η οποία διεκπεραιώνει συνεχώς διογκούμενο αριθμό εργασιών.

Σαν αποτέλεσμα σημαντικές διοικητικές εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν εγκαίρως, με προφανείς συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Το υπάρχον προσωπικό της Γραμματείας ήδη εργάζεται εντατικά για πολλά χρόνια με κίνδυνο την επαγγελματική εξουθένωση με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει σεβαστή η απόφαση, η οποία αν και δύσκολη, κρίθηκε αναγκαία από τη Συνέλευση του Τμήματός μας.