Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 13 Μαϊος 2021

 

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ανακοινώνεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της
εν λόγω Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό
διάστημα από 1.9.2021 έως 31.8.2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) έως
τις 21 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 9
Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, από τις 8:00 έως τις 16:00. Αν κανείς από
τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη
ημέρα, 10 Ιουνίου 2021 τις ίδιες ώρες. Σε περίπτωση νέας άγονης
εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 11 Ιουνίου 2021 για τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος
που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην συνημμένη προκήρυξη.