Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021

Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Επιλεγόμενο μάθημα "Επιλεγμένα θέματα ανατομίας–ιστολογίας-εμβρυολογίας" να
αποστείλουν email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην email διεύθυνση kn.pan@yahoo.com

Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
διεύθυνση pkanavar@uoi.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα είναι αναρτημένες στο e-course του
μαθήματος "Επιλεγμένα θέματα ανατομίας–ιστολογίας-εμβρυολογίας". Η πρώτη
ενημέρωση για την ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή
26-2-2021 και θα αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.
Τηλέφωνο για πληροφορίες 6937005903.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ