Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Μάθημα:	ANΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γραπτή Εξέταση:	ΤΡΙΤΗ  29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ώρα 14.30 πμ.
Χώρος εξέτασης:	Αίθουσες διδασκαλίας Ιατρικής Σχολής (απέναντι από το κυλικείο
Ιατρικής)

«Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις απαιτείται η φοιτητική σας ταυτότητα»
Παρακαλούμε για την αξιολόγηση του μαθήματος στο e-course,η συμπλήρωση είναι
ανώνυμη και διαρκεί 5-10 λεπτά.


Μάθημα: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ
Προφορική Εξέταση: ΣΑΒΒΑΤΟ  2  ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ  2019  ώρα  14.30 πμ.
Χώρος εξέτασης: Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης (Κτίριο Παλαιάς Βιβλιοθήκης
Ιατρικής)

«Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις απαιτείται η φοιτητική σας ταυτότητα»
Παρακαλούμε για την αξιολόγηση του μαθήματος στο e-course,η συμπλήρωση είναι
ανώνυμη και διαρκεί 5-10 λεπτά.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην εξέταση του κάθε μαθήματος
είναι η δήλωση του εξεταζομένου μαθήματος στο σύστημα cronos. Σε περίπτωση μη
δήλωσης του μαθήματος στο σύστημα cronos, ο βαθμός δε θα αναρτάται και δε θα
κρατείται για επόμενη εξεταστική.

Από την Αναισθησιολογική Κλινική