Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Βρείτε στα συνημμένα αρχεία τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών που αφορούν στην ανάδειξη υποψηφιοτήτων για εκπροσώπους ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιατρικής και στους Τομείς του.

 

Συνεδρίασε σήμερα Δευτερα 27-11-2017 η Εφορευτική Επιτροπή (που ορίστηκε με τα υπ. Αρ. Πρωτ. 1402/22-11-2017 και 1403/22-11-2017 του Τμήματος Ιατρικής) που θα διενεργήσει τις εκλογές για Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή εκπρόσωπο του κλάδου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων και αφού εξέτασε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ανακηρύσσει τους ακόλουθους υποψηφίους και ενημερώνει το εκλογικό σώμα με απευθείας email και αποστολή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τακτικό Μέλος: Ματσούκας Χαράλαμπος
Αναπληρωματικό Μέλος: Κοντού Σοφία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τακτικό Μέλος: Κοντού Σοφία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τακτικό Μέλος: Ματσούκας Χαράλαμπος
Αναπληρωματικό Μέλος: Παπαγιάννη Αφροδίτη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τακτικό Μέλος: Τσουμάνη Αναστασία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΚΙΨΥ
Τακτικό Μέλος: Στογιάννης Πέτρος
Αναπληρωματικό Μέλος: Ζυγούρη Μαρία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ
Τακτικό Μέλος: Ζυγούρη Μαρία
Αναπληρωματικό Μέλος: Παππάς Αναστάσιος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τακτικό Μέλος: Τζίμα Χριστίνα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τακτικό Μέλος: Γκαραλέα Κλεοπάτρα
Αναπληρωματικό Μέλος: Πρεβεζιάνου Ελένη

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στο Γραφείο του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. (πίσω πλευρά Μεταβατικού Κτιρίου, άνω όροφος) από 08:30-09:30.
Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εντύπου.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Μυστακίδου Χαρούλα
Θέμου-Μποροδήμου Αγνή
Χριστοδούλου Αντιγόνη