Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποτροφίες - Κληροδοτήματα

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται υποτροφίες για Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Εσθονίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

 

 

Ανακοινώνεται υποτροφία για φοιτητές Ιατρικής του Κληροδοτήματος "Ελένης Τσακίρογλου". Οι σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά α πρέπει να υποβληθούν έως 31-3-2016 στην Εστία Νέας Σμύρνης (Κων/νου Παλαιολόγου 1, τκ 17121, Νέα Σμύρνη) είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, εκ μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε δύο (2) Έλληνες φοιτητές για πτυχιακές σπουδές στην Δημοκρατία της Κορέας για τα έτη 2016-2019.

 

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Κίνα.

 

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

 

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται υποτροφίες χωρών αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Τα προγράμματα υποτροφιών υλοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη συμπληρωματική προκήρυξη 31 θέσεων υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 σε 4 θεματικές περιοχές αιχμής (Ενέργεια, Υγεία, Βιομηχανία και Υποδομές- Αστική Ανάπτυξη- Περιβάλλον). Επίσης, το ΙΚΥ προκηρύσσει τη χρηματοδότηση συνολικά 80 ερευνητικών προγραμμάτων, που θα εκπονηθούν αποκλειστικά σε ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης που μπορείτε να βρείτε:

Για τη Μεταδιδακτορική έρευνα εδώ

https://www.iky.gr/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2014-15


Για τα Ερευνητικά Προγράμματα εδώ

https://www.iky.gr/upotrofies-gr/didaktoriko/siemens-ereunitika 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και για τα δυο Προγράμματα είναι η 21η Μαρτίου 2016.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726395, 210-3726346 και 210-3726364 και στα γραφεία του ΙΚΥ .

 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 με θέμα: "Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017". 

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη συνημμένη Υπουργική Απόφαση.

 

 

Ανακοινώνεται χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι έως 15 Φεβρουαρίου 2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο συνημμένο αρχείο.