Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Κατά το διάστημα από 8 Φεβρουαρίου 2023 – 13 Φεβρουαρίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα εκ νέου να συμμετάσχετε στο online ερωτηματολόγιο που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες” του Τμήματος Ιατρικής, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, προσπαθήστε από Η/Υ.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr, στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

 

Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το κατ’ επιλογήν μάθημα της ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Ι εξαμήνου να το δηλώσουν στην ακόλουθη φόρμα:
 
O υπεύθυνος διδάσκων
 
Αντώνιος Βλάχος,
Καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας
 

 

Ανακοινώνεται ότι η πρώτη διάλεξη για το μάθημα επιλογής "ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3-3-2023 και ώρα 14:30 στη μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας του Β΄ έτους.

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ E-MAIL   kn.pan@yahoo.com
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6937005903
 
 
Πληροφορίες για την ύλη στο E-COURSE του μαθήματος
 
Ο υπεύθυνος Διδάσκων
 
Π.ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ
Καθηγητής
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της υπ’ αρ.  1036α/21-12-2022, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141) και την απόφαση του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων (συν. 8/2022/7-12-2022) που αφορά στην πρόσληψη εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική», αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η προσφερόμενη θέση εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας αφορά στη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 6/2/2023.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τη σχετική αίτηση, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο συνημμένα αρχεία.

 

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στη Γενετική" θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 13.00.


Ο υπεύθυνος διδάσκων

Χαρίλαος Κωστούλας

 

 

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, μεταδιδακτορικής έρευνας και βραχυχρόνιας επιστημονικής έρευνας στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 από τα έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 5-4-2023 έως και την Τετάρτη 10-5-2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ανακοινώνεται πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς».

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Η  εξέταση του μαθήματος  «Ιατρική Ψυχολογία» θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022- 2023 του Τμήματος Ιατρικής, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα «Άρης Λιάκος» (γραφεία Ψυχιατρικής, αρ. κτιρίου 20) και μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι φοιτητές  έχουν δηλώσει το μάθημα στο classweb. Η εξέταση θα είναι προφορική.

 

Ο υπεύθυνος διδάσκων

Πέτρος Πετρίκης

Αναπληρωτής  Καθηγητής Ψυχιατρικής 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το κατ’ επιλογήν μάθημα της Ψυχοσωματικής Ιατρικής να το δηλώσουν μέχρι τις 17/02/2023 στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. 

https://forms.gle/Qd6uX3t7icfUjMSb8

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων περιορίζεται στους τριάντα (30) φοιτητές.

 

Ο υπεύθυνος διδάσκων

Θωμάς Υφαντής

Καθηγητής Ψυχιατρικής 

 

Σελίδα 1 από 154