Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποτροφίες - Κληροδοτήματα

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα του ΙΚΥ.

 

 

Από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοινώνεται η 5η προκήρυξη υποτροφιών για τη στήριξη υποψηφίων διδακτόρων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Το ΔΣ του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει έως 7 υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση 1) μεταπτυχιακών διπλωμάτων, 2) διδακτορικών διπλωμάτων, 3) μεταδιδακτορικών ή άλλων ερευνητικών τίτλων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος https://fanourakisfoundation.org/

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ανακοινώνονται υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

 

 

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, μεταδιδακτορικής έρευνας και βραχυχρόνιας επιστημονικής έρευνας στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 από τα έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 5-4-2023 έως και την Τετάρτη 10-5-2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ανακοινώνεται πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς».

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές 2ου κύκλου (μεταπτυχιακές) και 3ου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές 2ου (μεταπτυχιακές) και 3ου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Σελίδα 1 από 8