Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που θα περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 του ακαδ. έτους 2021-2022 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου  και τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 από Σάββατο  25-06-2022 έως και Τρίτη 05-07-2022.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  από σήμερα έως και 05/07/2022 στον σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ07Q4LI4QwH7S28S39kqPM2XAUNZq8zhruc9bde8h8OOWw/viewform?usp=sf_link  
(απαιτείται σύνδεση στον Πανεπιστημιακό λογαριασμό).

1.Εκτυπώστε τη συνημμένη αίτηση χορήγησης πτυχίου (aitisi_ptychioy.pdf (uoi.gr)), συμπληρώστε, σημειώστε την σχετική ημερομηνία και υπογράψτε την. Συμπληρώστε στον κενό χώρο τα επιπλέον μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε ή θέλετε να αφαιρέσετε)

2.Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα με την παρακάτω σειρά:

α) Αίτηση χορήγησης πτυχίου.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (και τις δύο όψεις).
γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη Φοιτητική Μέριμνα (κατοικίες).

Την βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από την Βιβλιοθήκη μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων χορήγησης πτυχίου.

3.Σαρώστε ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi, σε ΕΝΑ (1) αρχείο PDF όλα τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει.

Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels)

Για να δημιουργήσετε αρχείο PDF από φωτογραφίες των εγγράφων τοποθετήστε κάθε φωτογραφία (ανά σελίδα) σε ένα κείμενο του WORD και αποθηκεύστε το ως PDF.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου PDF θα είναι το επώνυμο και το όνομά σας. Π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στη φόρμα για να την συμπληρώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ και να αποσταλούν ΜΑΖΙ με τα δικαιολογητικά στο ένα και μοναδικό αρχείο pdf που θα υποβληθεί. 

Επίσης το έγγραφο από την Ελληνική Αστυνομία ΜΟΝΟ  σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 23/06/2022 έως 13/07/2022

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στον σύνδεσμο: https://socialsupport.unit.uoi.gr/πρόσκληση-για-τη-χορήγηση-οικονομική-3/

 

Ανακοινώνεται ότι μετά τις εκλογές στις 20-6-2022 αναδείχθηκαν οι Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 

Τομέας

Δ/ντής  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

(έναρξη θητείας 1-9-2022 και λήξη 31-8-2023)

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός

Αναστασία Πολίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός

Μαρία Αργυροπούλου, Καθηγήτρια

Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Χρήστος Καλογερόπουλος, Καθηγητής

Παθολογικός

Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής

Υγείας του Παιδιού

Αλέξανδρος Μάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χειρουργικός

Ευστάθιος Λυκούδης, Καθηγητής

Η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια μιας μακρόχρονης πορείας στο χώρο της εκπαίδευσης διοργανώνει το 18ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού, το οποίο πραγματοποιείται στα Ιωάννινα 27-29 Οκτωβρίου 2022.

Ένα επιστημονικό τριήμερο αφιερωμένο στη Χειρουργική Ανατομία, στις προσπελάσεις, τις εγχειρητικές τεχνικές και την παθολογία του άνω άκρου και της άκρας χείρας.

Η Χειρουργική Χεριού και Άνω Άκρου διευρύνει καθημερινά το πεδίο  της και δημιουργεί καινούριες εφαρμογές.

Οι βασικές αρχές της χειρουργικής ανατομικής του άνω άκρου αποτελούν κύριο στοιχείο για την οικοδόμηση της γνώσης. Η μεγάλη ανταπόκριση των προηγούμενων σεμιναρίων μας αποτελεί για εμάς κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια με το 18ο  Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού.

Το 18ο Σεμινάριο περιλαμβάνει εισαγωγικές ομιλίες από καταξιωμένους συναδέλφους στο χώρο της χειρουργικής χεριού και του άνω άκρου που θα μοιραστούν μαζί σας την εμπειρία και τη γνώση τους. Επιπρόσθετα ένα απόγευμα με την έναρξη του Σεμιναρίου είναι αφιερωμένο στην αρθροσκόπηση και στην αρθροσκοπική χειρουργική του χεριού .

 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνουν την έναρξη νέας περιόδου Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Την Τρίτη 21/06/2022 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022. 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το Τμήμα, το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης (η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά) μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/31ntXAB 

Για ερωτήσεις και απορίες επί της διαδικασίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, την Πέμπτη 23/06/2022 στις 14:00 μμ μέσωTeams (κωδικός: mvgl8gl), θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές για μία ώρα να εκφράσουν ερωτήματα σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr

 

 

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ" την 30-6-2022, ώρα 9.00 πμ, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις θα είναι γραπτές, σε θέματα πολλαπλής επιλογής. 

(Οι φοιτητές που θα προσέλθουν για εξέταση παρακαλούνται να φορούν μάσκα κατά την εξέταση).
 
Η υπεύθυνη του μαθήματος"

Δρ. Βασιλική Μπούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
 

 

Ανακοινώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθη στις 14 Ιουνίου 2022 αναδείχθηκαν:

  • Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ο Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κονιτσιώτης
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Πέσχος

με διετή θητεία από 1-9-2022 έως και 31-8-2024.

 

 

Με βάση τα έγγραφα των Εφορευτικών Επιτροπών/Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσονται υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων οι κ.κ.:

 

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: Αναστασία Πολίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: Μαρία Αργυροπούλου, Καθηγήτρια

Παθολογικός Τομέας: Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων: Χρήστος Καλογερόπουλος, Καθηγητής

Τομέας Υγείας του Παιδιού: Αλέξανδρος Μάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χειρουργικός Τομέας: Ευστάθιος Λυκούδης, Καθηγητής

 

Παρακαλούνται όσοι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Ανατομία ΙΙ στις 6 Ιουλίου 2022, Ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00,  να δηλώσουν την συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ΜΕΧΡΙ 01 Ιουλίου 2022, ΜΟΝΟ μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

https://forms.gle/r2hLenwv1Srif3QRA

Από το Εργαστήριο Ανατομίας

 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: “Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022”, διοργανώνεται την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 από τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ), Euraxess Services Centers Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Κύπρου.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  MsTeams  επιλέγοντας τον σύνδεσμο παρακολούθησης : https://bit.ly/3zvhxIX , και  απευθύνεται σε ερευνητές όλων των βαθμίδων, από όλα τα επιστημονικά πεδία, κατόχους διδακτορικού τίτλου με εμπειρία έως 8 έτη μετά την απόκτηση του, με προϋπόθεση να πληρούν τον κανόνα κινητικότητας, σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να διαμένουν ή να διεξάγουν την κύρια δραστηριότητα στη χώρα μετακίνησης για περισσότερους από 12μήνες τα τελευταία 3 χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Δρ. Άγγελο Ντάντο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Επιστημονικό Λειτουργό του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις δράσεις MSCA, και ειδικότερα για τη δεύτερη προκήρυξη της Δράσης Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες MSCA (MSCA Postdoctoral Fellowships.)

Θα αναλυθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω της συγκεκριμένης δράσης, η δυνατότητα και ο τρόπος συμμετοχής. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει, χωρίς χρέωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής/National Contact Points (ΕΣΕ/NCPs) για την ενεργή υποστήριξη ερευνητών, οι οποίοι σκοπεύουν να μετακινηθούν σε Κυπριακούς φορείς καθώς και τις δυνατότητες φιλοξενίας που προσφέρουν ερευνητικοί οργανισμοί της Κύπρου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ.

 

Σελίδα 1 από 139