Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που θα περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 του ακαδ. έτους 2021-2022 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου  και τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 από Σάββατο  25-06-2022 έως και Τρίτη 05-07-2022.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  από σήμερα έως και 05/07/2022 στον σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ07Q4LI4QwH7S28S39kqPM2XAUNZq8zhruc9bde8h8OOWw/viewform?usp=sf_link  
(απαιτείται σύνδεση στον Πανεπιστημιακό λογαριασμό).

1.Εκτυπώστε τη συνημμένη αίτηση χορήγησης πτυχίου (aitisi_ptychioy.pdf (uoi.gr)), συμπληρώστε, σημειώστε την σχετική ημερομηνία και υπογράψτε την. Συμπληρώστε στον κενό χώρο τα επιπλέον μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε ή θέλετε να αφαιρέσετε)

2.Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα με την παρακάτω σειρά:

α) Αίτηση χορήγησης πτυχίου.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (και τις δύο όψεις).
γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη Φοιτητική Μέριμνα (κατοικίες).

Την βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από την Βιβλιοθήκη μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων χορήγησης πτυχίου.

3.Σαρώστε ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi, σε ΕΝΑ (1) αρχείο PDF όλα τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει.

Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels)

Για να δημιουργήσετε αρχείο PDF από φωτογραφίες των εγγράφων τοποθετήστε κάθε φωτογραφία (ανά σελίδα) σε ένα κείμενο του WORD και αποθηκεύστε το ως PDF.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου PDF θα είναι το επώνυμο και το όνομά σας. Π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στη φόρμα για να την συμπληρώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ και να αποσταλούν ΜΑΖΙ με τα δικαιολογητικά στο ένα και μοναδικό αρχείο pdf που θα υποβληθεί. 

Επίσης το έγγραφο από την Ελληνική Αστυνομία ΜΟΝΟ  σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 23/06/2022 έως 13/07/2022

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στον σύνδεσμο: https://socialsupport.unit.uoi.gr/πρόσκληση-για-τη-χορήγηση-οικονομική-3/

 

Ανακοινώνεται ότι μετά τις εκλογές στις 20-6-2022 αναδείχθηκαν οι Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 

Τομέας

Δ/ντής  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

(έναρξη θητείας 1-9-2022 και λήξη 31-8-2023)

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός

Αναστασία Πολίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός

Μαρία Αργυροπούλου, Καθηγήτρια

Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Χρήστος Καλογερόπουλος, Καθηγητής

Παθολογικός

Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής

Υγείας του Παιδιού

Αλέξανδρος Μάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χειρουργικός

Ευστάθιος Λυκούδης, Καθηγητής

 

Ανακοινώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθη στις 14 Ιουνίου 2022 αναδείχθηκαν:

  • Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ο Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κονιτσιώτης
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Πέσχος

με διετή θητεία από 1-9-2022 έως και 31-8-2024.

 

 

Με βάση τα έγγραφα των Εφορευτικών Επιτροπών/Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσονται υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων οι κ.κ.:

 

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: Αναστασία Πολίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας: Μαρία Αργυροπούλου, Καθηγήτρια

Παθολογικός Τομέας: Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων: Χρήστος Καλογερόπουλος, Καθηγητής

Τομέας Υγείας του Παιδιού: Αλέξανδρος Μάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χειρουργικός Τομέας: Ευστάθιος Λυκούδης, Καθηγητής

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,


Σας προτρέπουμε να συμπληρώσετε την αξιολόγηση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η αξιολόγηση άρχισε 19 Μαΐου και τελειώνει 19 Ιουνίου 2022.

Μέσω των απαντήσεών σας στα ερωτηματολόγια σας δίνεται το βήμα να εκφράσετε τις προτάσεις σας και τα παράπονα σας, τα οποία να είστε σίγουροι ότι θα εισακουστούν από τους καθηγητές σας. Μην σκέφτεστε ότι τελείωσε για εσάς. Σκεφτείτε και τους επόμενους. Να βάλετε το δικό σας λιθαράκι στη βελτίωση των μαθημάτων. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr, στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση», το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α

 

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρατείνεται έως και την Πέμπτη, 30/6/2022 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPTDpeQbSl2AJa4gh7xpTziQMwuzQLuuvA6a2NOi8Mt5304Q/viewform?usp=sf_link 

 

 

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, τους κ.κ.:

Για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής:  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη, 14 Ιουνίου και ώρες από 8:00 μέχρι 16:00.

 

 

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής. Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας.

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η δια ζώσης καθομολόγηση διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (κτίρια Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων).

Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι διδάκτορες πρόκειται να ορκιστούν να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο e-mail: intouvli@uoi.gr (δεν αφορά όσους την έχουν ήδη αποστείλει συμπληρωμένη).

 

Για διευκρινίσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ανατύπων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (αρμόδια υπάλληλος κα Ι. Ντούβλη, τηλ. 26510 07924 ή intouvli@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για την συμμετοχή στην εν λόγω τελετή θα αποσταλούν στους υποψήφιους διδάκτορες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Σελίδα 1 από 35