Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
12
Φεβ

Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής Κύριο

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής της κ. Νικηφορίδου Σοφίας με θέμα: «Στοχευμένη θρομβολυτική θεραπεία: Μηχανισμοί δράσης & παρενέργειες», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες (ΒΒΕ)», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω MS Teams) την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου ώρα 14:00 μ.μ.

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj5DZjPAV1eHOaI6ZeKVjsbT1XoBGYaMvcDnv4I7VMYc1%40thread.tacv2/1707732222266?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22eb961430-f217-496e-a057-2de3f91b93ae%22%7d

 

Εκ Μέρους της Τριμελούς Επιτροπής 

Ο επιβλέπων 

Περικλής Παππάς

Καθηγητής Φαρμακολογίας

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Τμήμα Ιατρικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 103 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024 13:41