Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
18
Μάι

Εκλογικοί κατάλογοι μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ, ΕΕΠ Τμήματος Ιατρικής Κύριο

 

Ανακοινώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντών Τομέων, εκπροσώπων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

Μοναδικό μέλος ΕΕΠ του Τμήματος είναι η κα Θεοδώρα Τσελίγκα.

Παρακαλούνται τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος να ελέγξουν τους καταλόγους. Εάν κάποιος εκλογές, διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 479 φορές