Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
19
Νοε

Η HelMSIC διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα World AIDS Day 2021 η οποία αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό webinar, ένα training ομοταγούς εκπαίδευσης (peer education training) και μία δράση δρόμου (Street Action). Πιο συγκεκριμένα:

Webinar

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό Webinar ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής της Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου στις 18:30.

 

Peer Education Training

Το δεύτερο στάδιο είναι ένα training ομοταγούς εκπαίδευσης που θα παραδοθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένους φοιτητές Ιατρικής, μέλη HelMSIC. Το training θα είναι εστιασμένο στην προετοιμασία των συμμετεχόντων για το Street Action καθώς και στη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας με σκοπό την ολιστική και ισότιμη περίθαλψη των ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Ο αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσουν το training θα είναι περιορισμένος και η επιλογή θα γίνει με βάση τη διαθεσιμότητα των ατόμων καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και το κίνητρό τους, όπως αυτό θα αποτυπωθεί στη φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το δεύτερο στάδιο και τρίτο στάδιο απευθύνονται σε φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής

Street Action

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει ένα Street Action. Σε αυτό, όσα άτομα παρακολούθησαν το δεύτερο στάδιο, θα ενημερώνουν τον ευρύ κοινό, παρουσία εξωτερικών συνεργατών.

Πότε θα πραγματοποιηθεί;

Το πρόγραμμα World AIDS Day θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 29/11-01/12. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το Webinar θα πραγματοποιηθεί στις 29/11 στις 18:30
  • Το Peer Education Training θα πραγματοποιηθεί στις 30/11, 17:00-19:00
  • Το Street Action θα πραγματοποιηθεί στη 01/12, όπου είναι και η Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Σε ποιους απευθύνεται;

Η World AIDS Day απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής στις πόλεις στις οποίες υπάρχει Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα και το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται προεγγραφή στην παρακάτω φόρμα.

Για το δεύτερο και τρίτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί επιλογή συμμετεχόντων.

https://www.helmsic.gr/world-aids-day-2021-app/

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 452 φορές