Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σπουδές Erasmus+
Κινητικότητα φοιτητών

Οδηγίες για τους εξερχόμενους φοιτητές Erasmus+ για σπουδές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

  • Θα πρέπει να ελέγχετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας καθώς, αρχικά, θα λάβετε η-μήνυμα αναφορικά με την επιλογή σας για κινητικότητα και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε πριν την κινητικότητα, από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
  • Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες στο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://piro.uoi.gr/info/161/ehete-epilegei-gia-periodo-spoydon-ti-prepei-na-kanete-prin-tin-kinitikotitakanete-prin-tin-kinitikotita
  • Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου υποδοχής, στο οποίο γίνατε δεκτοί/ες για σπουδές, ώστε να διευκρινίσετε τα μαθήματα με τα αντίστοιχα ECTS, που διατίθενται για φοιτητές/ριες Erasmus, που πηγαίνουν εκεί για σπουδές.
  • Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου υποδοχής, στο οποίο γίνατε δεκτοί/ες, και επιβεβαιώστε, ότι η γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων, που μπορείτε να επιλέξετε είναι η γλώσσα, με βάση την οποία σας δέχθηκαν και έχετε επάρκεια σε αυτή.
  • Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου υποδοχής, στο οποίο γίνατε δεκτοί/ες και μελετήστε τις διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβείτε για την εγγραφή (application), καθώς και την στέγαση (accommodation – σε περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε εστίες).
  • Επιλέξτε τα μαθήματα, που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και να εξεταστείτε στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, στο οποίο γίνατε δεκτοί/ες, και αναζητήστε το πρόγραμμα/περίγραμμα του κάθε μαθήματος (περιεχόμενο, ώρες, τόπος παρακολούθησης, τρόπος εξέτασης). Η αναζήτηση αυτής της πληροφορίας μπορεί να γίνει είτε από τον διαδικτυακό ιστότοπο του μαθήματος, είτε με απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία σας (e-mail) με το γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου υποδοχής, στο οποίο γίνατε δεκτοί/ες, ή τον/την υπεύθυνο/η του μαθήματος εκεί.
  • Αντιστοιχείστε τα μαθήματα, που θα επιλέξετε στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, στο οποίο γίνατε δεκτοί/ες, με συναφή μαθήματα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δεν έχετε παρακολουθήσει. Επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο/η κάθε μαθήματος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο έχετε αποφασίσει να παρακολουθήσετε στο Πανεπιστήμιο που θα πάτε, ώστε να τον/την ενημερώσετε σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος στο Ίδρυμα Υποδοχής και να έχετε την σύμφωνη γνώμη του/της για την κατοχύρωση του μαθήματος όταν θα επιστρέψετε.
  • Επικοινωνήστε με την Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος (erasmus_med@uoi.gr) και ενημερώστε σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αποστέλλοντας το προσχέδιο του προγράμματος σπουδών που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, καθώς και την προτεινόμενη αντιστοίχιση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
  • Συμπληρώστε το Online Learning Agreement (Section: Before the Mobility). To OLA θα διαβιβαστεί στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη συλλογή των υπογραφών από τα δύο Πανεπιστήμια.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που έχει υποδείξει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Καλές σπουδές!

 
Εκ της Επιτροπής Erasmus+