Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εργαστήρια - Κλινικές
Εργαστήρια - Κλινικές

Κάντε κλικ στα ονόματα των τομέων που ακολουθούν για να δείτε τις πληροφορίες των αντίστοιχων κλινικών και εργαστηρίων που υπάρχουν στον κάθε τομέα:

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Διευθυντής: Μαρία Kωνσταντή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Τηλ.: 26510 07554
E-mail: mkonstan@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07762

 

Εργαστήριο Φυσιολογίας
Διευθυντής: Δημήτριος Πέσχος, Καθηγητής Φυσιολογίας
Τηλ.: 26510 07574
E-mail: dpeschos@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07819, 7736

 

Εργαστήριο Κλινικής Χημείας
Διευθυντής: Ελένη Μπαϊρακτάρη, Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας
Τηλ.: 26510 07620
E-mail: ebairakt@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510-07833, 7637

 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Διευθυντής: Κωνσταντίνα Γκαρτζονίκα, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Τηλ.: 26510 07716
E-mail: ckgartzon@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07591
Ανάθεση της Δ/νσης του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, κα Κωνσταντίνα Γκαρτζονίκα.
Τηλ.: 26510 07716
Ε-mail: kgartzon@uoi.gr

 

Εργαστήριο Βιολογίας
Διευθυντής: Σπυρίδων Γεωργάτος, Καθηγητής Βιολογίας
Τηλ.: 26510 08044
E-mail: sgeorgat@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07566

 

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Διευθυντής: Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Τηλ.: 26510 07814
E-mail: efriligo@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07564, 7718

 

Εργαστήριο Εκτροφείου Πειραματοζώων
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Τσάμης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας
Τηλ.: 26510 07577
E-mail: ktsamis@uoi.gr
Τηλέφωνο Εκτροφείου: 26510 07622

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Διευθυντής: Παναγιώτης Καναβάρος, Καθηγητής Ανατομίας που καλύπτει την Ιστολογία-Εμβρυολογία
Τηλ.: 26510 07705
E-mail: pkanavar@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07765

 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Διευθυντής: Δημήτρης Εμφιετζόγλου, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τηλ.: 26510 07741
E-mail: demfietz@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07601, 7791

 

Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης
Διευθυντής: Μαρία Αργυροπούλου, Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Τηλ.: 26510 07705
E-mail: margyrop@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07730

 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Διευθυντής: Βασιλική Α. Μπούμπα, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας
Τηλ.: 26510 07724
E-mail: vboumba@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07760 & 7763

 

Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
Διευθυντής: Χρύσα Σιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής
Τηλ.: 26510 07747
E-mail: csioka@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 99373, 99379

 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας
Διευθυντής: Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας
Τηλ.: 26510 07768
E-mail: abatista@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07628, 7795

 

Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Διευθυντής: Περικλής Τσέκερης, Καθηγητής Ακτινοθεραπείας
Τηλ.: 26510 07571
E-mail: ptsekeri@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 99474, 99472

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας
Διευθυντής: Ευαγγελία Ντζάνη, Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία
Τηλ.: 26510 07605
E-mail: entzani@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07603

 

Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τρομπούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής
Τηλ.: 26510 07740
E-mail: trompoukis@uoi.gr

 

Ψυχιατρική Κλινική
Διευθυντής: Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Τηλ.: 26510 07322
E-mail: tyfantis@cc.uoi.gr

Ιστοσελίδα: http://psychiatry.med.uoi.gr/
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 09421

 

Παιδοψυχιατρική Κλινική

 

Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής, Αγωγής Υγείας και Εργαστηριακού Περιβάλλοντος

Χειρουργικός Τομέας

Χειρουργική Κλινική
Διευθυντής: Μιχαήλ Μήτσης, Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων
Τηλ.: 26510 08085
E-mail: mmitsis@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07432,7539

 

Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Διευθυντής: Μηνάς Πασχόπουλος, Καθηγητής Μαιευτικής -Γυναικολογίας
Τηλ.: 26510 07115
E-mail: mpasxop@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07236

 

Ορθοπεδική Κλινική
Διευθυντής: Αναστάσιος Κορομπίλιας, Καθηγητής Ορθοπεδικής
Τηλ.: 26510 07619
E-mail: acorompi@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07472

 

Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Διευθυντής: Αβράαμ Πλούμης, Καθηγητής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Τηλ.: 26510 09406
E-mail: aploumis@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07472

 

Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας
Διευθυντής: Πέτρος Τζίμας, Καθηγητής Αναισθησιολογίας
Τηλ.: 26510 07726
E-mail: ptzimas@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://anaesthesiology.med.uoi.gr/
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07236

 

Ουρολογική Κλινική
Διευθυντής: Νικόλαος Σοφικίτης, Καθηγητής Ουρολογίας
Τηλ.: 26510 07147
E-mail: nsofikit@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07432,7539, Ε. Βραζιτούλη 7432,7539

 

Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής: Σταύρος Συμινελάκης, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
Τηλ.: 26510 07611
E-mail: ssyminel@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07236

 

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων
Διευθυντής: Ευστάθιος Λυκούδης, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής
Τηλ.: 26510 07323
E-mail: elykoudi@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07472

 

Παιδοχειρουργική Κλινική (προς το παρόν δεν λειτουργεί αυτόνομα)


Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη
Διευθυντής: Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Τηλ.: 26510 07822
E-mail: igeorgio@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://ioannina-genetics.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 07633 & 07824

 

Αγγειοχειρουργική Κλινική
Υπεύθυνος: 
Τηλ.: 
E-mail: 
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο Κλινικής: 

 

Εργαστήριο Μικροχειρουργικής
Υπεύθυνος: Αναστάσιος Κορομπίλιας, Καθηγητής Ορθοπεδικής
Τηλ.: 26510 07372
E-mail: acorompi@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου : 26510 07472, 7374

 

Εργαστήριο Βιολογικής Μηχανικής
Υπεύθυνος: -
Τηλ.: -
E-mail: -
Τηλέφωνο Εργαστηρίου : 26510 07472, 8097

 

Ορθοπεδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων
Υπεύθυνος: 
Τηλ.:
E-mail: 
Τηλέφωνο Εργαστηρίου : 

Τομέας Υγείας του Παιδιού

Παιδιατρική Κλινική
Διευθυντής: Αικατερίνη Σιώμου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδιατρική Νεφρολογία
Τηλ.: 26510 99793
E-mail: eksiomou@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://paediatrics.med.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99599

 

Νεογνολογική Κλινική
Διευθυντής: Βασίλειος Γιάπρος, Καθηγητής Παιδιατρικής-Νεογνολογίας
Τηλ.: 26510 99325
E-mail: vgiapros@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99324

 

Εργαστήριο Υγείας του Παιδιού
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Μάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Παιδιατρικής/Παιδοαιματολογίας
Τηλ.: 26510 07529
E-mail: amakis@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://paediatrics.med.uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 26510 09270

 

Παιδονεφρολογική Κλινική (λειτουργεί στα πλαίσια της Παιδιατρικής Κλινικής)
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99775

 

Παιδοκαρδιολογική Κλινική (λειτουργεί στα πλαίσια της Παιδιατρικής Κλινικής)
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99599

 

Παθολογικός Τομέας

Ρευματολογική Κλινική
Διευθυντής: Παρασκευή Βούλγαρη, Καθηγήτρια Ρευματολογίας με έμφαση στην Ανοσολογία
Τηλ.: 26510 07263
E-mail: pvoulgar@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.rheumatology.gr/ 
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07503, 7516

 

Γαστρεντερολογική Κλινική
Διευθυντής: Δημήτριος Χριστοδούλου, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Τηλ.: 26510 07611
E-mail: dchristo@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07500

 

Κλινική Εντατικής Θεραπείας
Διευθυντής: Βασίλειος Κουλούρας, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
Τηλ.: 26510 99353
E-mail: vpkoulouras@yahoo.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07535

 

Α’ Παθολογική Κλινική
Διευθυντής: Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής Παθολογίας
Τηλ.: 26510 07223
E-mail: hmilioni@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07500

 

B’ Παθολογική Κλινική
Διευθυντής: Γιώργος Λιάμης, Καθηγητής Παθολογίας
Τηλ.: 26510 09045
E-mail: gliamis@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bpath.gr/
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07280

 

Νεφρολογική Κλινική
Διευθυντής: Ευαγγελία Ντουνούση, Καθηγήτρια Νεφρολογίας με έμφαση στις Μεταμοσχεύσεις
Τηλ.: 26510 99653
E-mail: evangeldou@gmail.com
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07516

 

Πνευμονολογική Κλινική
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Κωστίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας
Τηλ.: 26510 07536
E-mail: ktkostikas@uoi.gr 
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07535

 

Α’ Καρδιολογική Κλινική
Διευθυντής: Θεόφιλος Κωλέττης, Καθηγητής Καρδιολογίας
Τηλ.: 26510 07957
E-mail: thkolet@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akardio.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99679 & 26510 99311

 

Β’ Καρδιολογική Κλινική
Διευθυντής: Λάμπρος Μιχάλης, Καθηγητής Καρδιολογίας
Τηλ.: 26510 07843
E-mail: lamprosmihalis@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bcardio.gr/index.php/el/
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99040

 

Αιματολογική Κλινική
Διευθυντής: Ελένη Καψάλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας
Τηλ.: 26510 99729
E-mail: elkapsali@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://haematology.med.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99729

 

Κλινική Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού
Διευθυντής: Στυλιανός Τίγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
Τηλ.: 26510 07800
E-mail: stigas@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07500

 

Ογκολογική Κλινική
Διευθυντής: Μάουρι Ντάβιντε, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας
Τηλ.: 26510 07540
E-mail: gdmauri@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://oncology.med.uoi.gr/
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99394

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Νευρολογική Κλινική
Διευθυντής: Σπυρίδων Κονιτσιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας
Τηλ.: 26510 07221
E-mail: skonitso@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 99627 και 26510 07220, 07332

 

Οφθαλμολογική Κλινική
Διευθυντής: Χρήστος Καλογερόπουλος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Τηλ.: 26510 99686
E-mail: chkalog@uoi.gr, kalogch@otenet.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07527

 

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική
Διευθυντής: Γιώργος Ψυχογιός, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Τηλ.: 26510 99661
E-mail: gpsychogios@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.orl.med.uoi.gr/
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07527

 

Νευροχειρουργική Κλινική
Διευθυντής: Σπυρίδων Βούλγαρης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Τηλ.: 26510 07426
E-mail: svoulgar@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07527

 

Γναθοπροσωπική Κλινική
Υπεύθυνος: Βασίλειος Ράγκος, Καθηγητής Γναθοπροσωπικής
Τηλ.: 26510 07751
E-mail: vragos@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07527

 

Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων
Διευθυντής: Γώργιος Γαϊτάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας
Τηλ.: 26510 07530
E-mail: ggaitan@uoi.gr
Τηλέφωνο Κλινικής: 26510 07535

Διατομεακά Εργαστήρια/Διατομεακές Μονάδες

Εργαστήριο Έρευνας στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Διευθυντής: Αθηνά Τατσιώνη, Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής
Τηλ.: 26510 07506
E-mail: atatsion@uoi.gr
Τηλέφωνο Εργαστηρίου : 26510 07506

 

Μονάδα Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων
Τηλέφωνο Μονάδας : 26510 99890