Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Οδηγός Σπουδών

Ο οδηγός προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) αποτυπώνει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κύρια χαρακτηριστικά τις επικαιροποιημένες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και την έναρξη εκπαίδευσης σε κλινικά θέματα από το τρίτο έτος σπουδών.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε σε μορφή PDF τον Οδηγό Σπουδών 2023-2024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε σε μορφή PDF τον Εσωτερικό Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών