Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Erasmus+
Κινητικότητα φοιτητών

Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) / Erasmus είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης ή της πρακτικής τους άσκησης σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το τομεακό πρόγραμμα Erasmus, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων:

 

Κριτήρια Επιλογής

Τα ακόλουθα είναι τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής για τη συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus+ (i) Κινητικότητα για Σπουδές και (ii) Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

  1. Επίπεδο σπουδών και έτος φοιτητή. Προτεραιότητα στους μεταπτυχιακούς
  2. και στους μεγαλύτερων ετών - 30% (έτος σπουδών * 0,3)
  3. Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus - 20% (ναι: 10*0,2, όχι: 5*0,2)
  4. Αριθμός οφειλόμενων μαθημάτων - 20% (λόγος επιτυχ/ολο * 0,2)
  5. Γνώση της γλώσσας στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής ή στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και αναφέρεται στο Letter of Acceptance - 15% (c2: 10*0,15, c1: 9*0,15, B2: 8*0,15, B1:7*0,15, A: 6*0,15)
  6. Επίδοση φοιτητή - 15% M.O./10 *0,15
  7. Συνέντευξη, αν κριθεί απαραίτητη από τους υπευθύνους επιλογής.

Στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Πανεπιστήμια και τους φορείς στους οποίους έχουν μετακινηθεί οι φοιτητές Ιατρικής μέσω Erasmus+ έως σήμερα.