Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Οδηγίες για ερευνητές

Για την έναρξη πειραματικών διαδικασιών στο Εργαστήριο Ζώων Επιστημονικού Σκοπού (Ε.Ζ.Ε.Σ. ή Εκτροφείο Πειραματοζώων) θα πρέπει να προηγηθεί αίτηση αδειοδότησης πρωτοκόλλου από τον επιστημονικό υπεύθυνο του πρωτοκόλλου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων (Ε.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία θα γνωμοδοτήσει για:

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά (email εκτροφείου) και η γνωμάτευση της ΕΑΠ θα έχει τη μορφή που φαίνεται εδώ.


Στοιχεία επικοινωνίας

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου

Εργαστήριο Ζώων Επιστημονικού Σκοπού (Εκτροφείο)

Τμήμα Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη

45 100 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

e-mail: anilabuoi@uoi.gr

τηλέφωνο: 26510-0-7553 & 7622