Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home
doctor m

Κωνσταντίνα Γκαρτζονίκα

Στοιχεία ταυτότητας
Ονοματεπώνυμο
Κωνσταντίνα Γκαρτζονίκα
Βαθμίδα
Καθηγήτρια
Τομέας
Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός
Κλινική/Εργαστήριο
Μικροβιολογίας
Γνωστικό αντικείμενο
Μικροβιολογία
Γραφείο
-
Διεύθυνση
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο
0030 26510 0 7716
Fax
0030 26510 0 8067
Email
kgartzon@uoi.gr
Ιστοσελίδα
-
Επιστημονικά - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Διερεύνηση λοιμώξεων από βακτήρια (Μυκοβακτηρίδια, Βρουκέλλα, …) και ιούς (Εντεροϊοί, Ερπητοϊοί, Ροταϊοί, Νοροϊοί, Αδενοϊοί, ιός Γρίπης…) με μοριακές τεχνικές και παρακολούθηση της εξέλιξης της λοίμωξης των ασθενών με μέτρηση του βακτηριακού και ιικού φορτίου [Βρουκέλλα, CMV, EBV,…]

  • Μοριακή ανίχνευση γονιδίων αντοχής βακτηριακών στελεχών, κύρια Εντεροβακτηριακών, σε β-λακταμικά αντιβιοτικά και διερεύνηση επιδημιολογικής συσχέτισης αυτών. Tυποποίηση βακτηριακών στελεχών με μοριακές τεχνικές

  • Μελέτη με μοριακές μεθόδους των νοροϊών, του HPV και των πολιοϊών (προτύπων εμβολιακών στελεχών και εμβολιο-παραγώμενων), διερεύνησης ανασυνδυασμών στελεχών πολιοϊών καθώς και άλλων εντεροϊών

Βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούμε δείτε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα ΕΔΩ