Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα σπουδών

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση έκθεση των φοιτητών σε κλινικές γνώσεις και σταδιακή δόμηση κλινικής εμπειρίας που αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και εστιάζει το γνωστικό ενδιαφέρον προς την κλινική ιατρική στα βασικά μαθήματα.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν όσοι φοιτητές εγγράφησαν ως πρωτοετείς το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και όσοι εγγραφούν ως πρωτοετείς σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος μεταβαίνουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών στο 4ο έτος σπουδών τους, ενώ για τα πρώτα τρία χρόνια σπουδών ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 5ο, 6ο έτος ή έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ακολουθούν εξολοκλήρου το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.


Νέο πρόγραμμα σπουδών
(τροποποίηση αριθμού ECTS από 375 σε 360 με απόφαση της Συνέλευσης αριθ. συνεδ. 863α/11-7-2018)
Υποχρεωτικά μαθήματα: 62
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

  • Για όλους τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και εξής (οι οποίοι είχαν ως υποχρέωση για τη λήψη πτυχίου εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα να εξεταστούν επιτυχώς και σε 9 μαθήματα επιλογής, χωρίς όμως περιορισμό εξαμήνου), όταν θα κάνουν αίτηση πτυχίου, η Γραμματεία υποχρεούται τα 9 αυτά μαθήματα να τα «τοποθετήσει» στα εξάμηνα που πρέπει στην καρτέλα των φοιτητών βάση του τροποποιημένου προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει και εξεταστεί το συνολικό αριθμό των 9 κατ’ επιλογήν μαθημάτων, από τον Σεπτέμβριο 2018 οφείλουν να δηλώσουν τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής με βάση το τροποποιημένο πρόγραμμα (όπως φαίνεται παρακάτω).
  • Από τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 το 1ο έτος θα ακολουθεί αποκλειστικά το παρακάτω τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών:

Α΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Β΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ

Γ΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ

Δ΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Ε’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

ΣΤ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Ζ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Η’ εξάμ. 2 ΕΠΙ

Θ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Ι’ εξάμ. 1 ΕΠΙ

Αποκλειστικά για τους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως και τον Σεπτέμβριο 2018 σε μαθήματα επιλογής που δεν αντιστοιχούν στην παραπάνω κατανομή μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο, αυτά θα κατανεμηθούν στα αντίστοιχα εξάμηνα από την Γραμματεία του Τμήματος.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Για τις υποτροφίες και το στεγαστικό επίδομα υπολογίζονται μόνο τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτου προγράμματος σπουδών που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για τους εισαχθέντες 2018-2019 κ.ε. θα υπολογίζονται και τα μαθήματα επιλογής.

  • Οι φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και μετά θα ακολουθούν το τροποποιημένο πρόγραμμα απόδοσης πιστωτικών μονάδων.
  • Τα έτη που έχουν μαθήματα κλινικής άσκησης με rotation (4ο, 5ο και 6ο ) θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων αυτών και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).
  • Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ECTS) είναι 30 ανά εξάμηνο και 60 ανά έτος, συνολικά 360 στα έξι έτη φοίτησης

 

Ο πίνακας με τις πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και εξάμηνο βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε σε μορφή PDF το αναλυτικό νέο πρόγραμμα σπουδών

 

 

Ο παρακάτω πίνακας βρίσκεται υπό κατασκευή. Προσωρινά αγνοήστε τον.

 

ΚωδικόςΜάθημαΕξάμηνοΤύποςΔιδακτικές ΜονάδεςECTSΠαρατηρήσεις
ΙΑΥ110Ιστορία της ΙατρικήςΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ114Ιστολογία ΙΑΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ115Εμβρυολογία ΙΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ311Ηθική και ΔεοντολογίαΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ104Ιατρική ΧημείαΑΥποχρεωτικό4,54,5
ΙΑΥ205Ιατρικά ΜαθηματικάΑΥποχρεωτικό33
ΙΑΕ201Ιατρική ΠληροφορικήΑΥποχρεωτικό3,53,5
ΙΑΕ105Φιλοσοφία και ΙατρικήΑΕπιλογής22
ΙΑΕ106Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ107Γερμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ108Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ608Πολιτικές ΥγείαςΑΕπιλογής22
ΙΑΥ203Βιολογία ΙΒΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ303Βιοχημεία ΙΒΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ102Φυσιολογία Ι ΒΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ200Ανατομία Ι ΒΥποχρεωτικό88
ΙΑΥ213Αγγλικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ214Γερμανικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ215Γαλλικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ202Μηχανική Βιολογικών ΡευστώνΒΕπιλογής22
ΙΑΕ102Βιοϊατρική Τεχνολογία ΒΕπιλογής22
ΙΑΕ203Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας-ΕμβρυολογίαςΒΕπιλογής22
ΙΑΕ205Πρώτες βοήθειεςΑΕπιλογής22
ΙΑΥ300Ανατομία ΙΙΓΥποχρεωτικό88
ΙΑΥ403Βιοχημεία ΙΙΓΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ202Φυσιολογία ΙΙΓΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ304Βιολογία ΙΙΓΥποχρεωτικό66
ΙΑΕ305Εισαγωγή στη ΓενετικήΓΕπιλογής22
ΙΑΕ307Εισαγωγή στη ΒιοπληροφορικήΓΕπιλογής22
ΙΑΥ204Ιατρική Φυσική ΔΥποχρεωτικό6.56,5
ΙΑΥ302Φυσιολογία ΙΙΙΔΥποχρεωτικό6.56,5
ΙΑΥ411Ιστολογία ΙΙΔΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ412Εμβρυολογία ΙΙΔΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ813Κλινική ΧημείαΔΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ413Εισαγωγή στην Κλινική ΙατρικήΔΥποχρεωτικό33
ΙΑΕ406Βιοτεχνολογία - Μοριακές ΑσθένειεςΔΕπιλογής22
ΙΑΕ704Ιατρική Γενετική στην Κλινική πράξη, Πρόληψη & Προγεν.ΔιάγνωσηΔΕπιλογής22
ΙΑΕ507Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΕ204Εισαγωγή στη θεωρία Βλαστικών Συστημάτων & στις Εφαρμαρμογές τους στη Φυσιολογία του ΑνθρώπουΔΕπιλογής22
ΙΑΕ407Από το Γονιδίωμα στην ΕξέλιξηΔΕπιλογής22
ΙΑΕ408Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρωνΓΕπιλογής22
ΙΑΕ306Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική ΒιοχημείαΔΕπιλογής22
ΙΑΥ602Γενική Παθολογική ΑνατομίαΕΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ502Ιατρική Μικροβιολογία ΙΕΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ501Παθοφυσιολογία ΙΕΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ503Φαρμακολογία ΙΕΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ509Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι ΕΥποχρεωτικό44
ΙΑΥ510Κλινική ΣημειολογίαΕΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ504Εξαρτησιογόνες Ουσίες - ΝαρκωτικάΕΕπιλογής22
ΙΑΕ512Ο ρόλος της Ιατρικής Φυσικής νέων τεχνολογιών με εφαρμογές στην ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΕ501ΦαρμακογονιδιωματικήΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ506Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής ΕΕπιλογής22
ΙΑΕ513Νευροδιαβιβαστές & ΣυμπεριφοράΕΕπιλογής22
ΙΑΕ503Ανάπτυξη Νέων ΦαρμάκωνΕΕπιλογής22
ΙΑΕ508Ακτινοπροστασία στην ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΥ614Ειδική Παθολογική ΑνατομίαΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ601Παθοφυσιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ605Φαρμακολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ508Χειρουργική & Παθολογική ΣημειολογίαΣΤΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ609Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό44
ΙΑΥ613Ιατρική Ψυχολογία ΣΤΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ603Ιατρική Μικροβιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό44
ΙΑΕ606Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμωνΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ803Ακτινοθεραπευτική ΟγκολογίαΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ607Νοσοκομειακές ΛοιμώξειςΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ603Θέματα Κλινικής ΦαρμακολογίαςΗΕπιλογής22
ΙΑΥ704Ακτινολογία Ι ΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ709Νοσολογία ΙΖΥποχρεωτικό5,55,5
ΙΑΥ702Χειρουργική Παθολογία ΙΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ710Προηγμένες Χειρουργικές ΕιδικότητεςΖ+ΗΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ911ΠνευμονολογίαΖ+ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ11Καρδιολογία Ζ+ΗΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ905ΟφθαλμολογίαΖ+ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ14ΩτορινολαρυγγολογίαΖ+ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ711Μοριακή Ανοσολογία ΖΕπιλογής22
ΙΑΕ812Ανδρολογία ΖΕπιλογής22
ΙΑΕΑ02Ενδοσκόπηση στη ΓυναικολογίαΖΕπιλογής22
ΙΑΕ709Ιατρική ΕυθύνηΖΕπιλογής22
ΙΑΕ807Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής ΙατρικήςΖΕπιλογής22
ΙΑΕ708Ρομποτική Χειρουργική - Με Η/Υ υποβοηθούμενες Χειρουργικές ΕφαρμογέςΖΕπιλογής22
ΙΑΕ906Πρόληψη καρδιαγγειακών ΝόσωνΖΕπιλογής22
ΙΑΕ206Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενήΖΕπιλογής22
ΙΑΥ804Ακτινολογία ΙΙ ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ808Νοσολογία ΙΙΗΥποχρεωτικό5.55.5
ΙΑΥ802Χειρουργική Παθολογία ΙΙΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ701Αθλητικές ΚακώσειςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ710Βασική & Προχωρημένη Αντιμετώπιση ΤραύματοςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ805Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής & της ΥπογονιμότηταςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ801ΜικροχειρουργικήΗΕπιλογής22
ΙΑΕ611Ψυχοσωματική ΙατρικήΗΕπιλογής22
ΙΑΕ806Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών ΟργάνωνΗΕπιλογής22
ΙΑΥ903Φυσιολογικό Παιδί - Εισαγωγή στην ΠαιδιατρικήΘ+ΙΥποχρεωτικό1111
ΙΑΥ913Εισαγωγή στη Μαιευτική & Γυναικολογία Θ+ΙΥποχρεωτικό88
ΙΑΥΒ05ΝευρολογίαΘ+ΙΥποχρεωτικό66
ΙΑΥΒ06ΨυχιατρικήΘ+ΙΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ705ΟυρολογίαΘ+ΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ708ΟρθοπαιδικήΘ+ΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ12ΔερματολογίαΘ+ΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ902ΑναισθησιολογίαΘΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ907Επεμβατική ΚαρδιολογίαΘΕπιλογής22
Παιδο-οφθαλμολογίαΘΕπιλογής22
ΙΑΕ920Αγγειολογία-ΑγγειοχειρουργικήΘΕπιλογής22
ΙΑΕ919Θεραπεία ΠόνουΘΕπιλογής22
ΙΑΕ921Φυσική Ιατρική & ΑποκατάστασηΘΕπιλογής22
ΙΑΥΒ07Εντατική ΘεραπείαΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕΑ09Μεταβολικά ΝοσήματαΙΕπιλογής22
ΙΑΕ905ΛευχαιμίεςΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ11Ενδοκρινολογία & ΔιαβήτηςΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ13Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία ΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ15ΓναθοπροσωπικήΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ16Περιεγχειρητική ΥπερηχοκαρδιογραφίαΙΕπιλογής22
ΙΑΕ918Εφηβική Ιατρική ΙΕπιλογής22
ΙΑΕ917Γυναικολογική ΟγκολογίαΙΕπιλογής22
ΙΑΥ807Γενική ΙατρικήΚ+ΛΥποχρεωτικό66
ΙΑΥΒ01ΠαθολογίαΚ+ΛΥποχρεωτικό1515
ΙΑΥΒ02Χειρουργική Κ+ΛΥποχρεωτικό1515
ΙΑΥΒ04Μαιευτική & Γυναικολογία Κ+ΛΥποχρεωτικό1212
ΙΑΥΒ03ΠαιδιατρικήΚ+ΛΥποχρεωτικό1717
ΙΑΥΒ07Μονάδα Εντατικής ΘεραπείαςΚ+ΛΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ908ΙατροδικαστικήΛΥποχρεωτικό55
Επιλεγμένα Θέματα ΤοξικολογίαςΣΤΕπιλογής2
Ψυχιατρική των εξαρτήσεωνΣΤΕπιλογής2

 

 

 

Μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα: 58
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 370

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε σε μορφή PDF το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα σπουδών 2007 - 2008
Υποχρεωτικά μαθήματα: 53
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

Πρόγραμμα σπουδών 2007-2008

Δείτε σε μορφή PDF το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών