Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Φοιτητικοί Σύλλογοι

Α. Φοιτητικοί Σύλλογοι απαρτιζόμενοι αποκλειστικά από φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής είναι:

 1. Σύλλογος Φοιτητών Iατρικής Γιαννίνων (ΣΦΙΓ)
 2. Eπιστημονική Eταιρεία Φοιτητών Iατρικής Eλλάδας, παράρτημα Iωαννίνων
 3. Σύλλογος MEDICO Ιωάννινα
 4. Σύλλογος HelMSIC-παράρτημα Ιωαννίνων


Β. Διαπανεπιστημιακές Ομάδες απαρτίζονται από φοιτητές προερχόμενους από όλες τις Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 1. ΦΟΕΑ
 2. ΚΟΠΙ
 3. ΘΕΣΠΙ
 4. ΡΑΣΠΙ
 5. ΦΩΣΠΙ
 6. ΧΟΠΙ
 7. Χορωδία ΠΤΔΕ