Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Υπεύθυνος για την υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ του Τμήματος Ιατρικής είναι ο κ.:

Δημήτριος Πέσχος, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας
Τομέας: Λειτουργικός Κλινικοεργαστηριακός
Γραφείο: Ημιώροφος Εργαστηρίου Φυσιολογίας (κτίρια Ιατρικής)
Τηλέφωνο: 26510 07574, κιν. 6973691580
Email: dpeschos@cc.uoi.gr

Ημέρες και ώρες συνεργασίας: Δευτέρα-Τετάρτη, 11:00 έως 14:00