Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Γναθοπροσωπική, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία, Οφθαλμολογία.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων.

Μαθήματα:
Νευρολογία, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Νευροχειρουργική.

Μαθήματα επιλογής:
Παιδο-ΟφθαλμολογίαΓναθοπροσωπική

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σπυρίδων Βούλγαρης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Τηλ.: 26510 07426
E-mail: svoulgar@uoi.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Νευρικού Συστήματος
και Αισθητηρίων
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07501
E-mail: -