Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υγείας Παιδιού

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Παιδιατρική, Παιδονεφρολογία, Παιδοκαρδιολογία, Παιδοαιματολογία, Νεογνολογία.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Υγείας του Παιδιού.

Μαθήματα:
Φυσιολογικό Παιδί – Εισαγωγή στη Παιδιατρική, Παιδιατρική.

Μαθήματα επιλογής:
Εφηβική Ιατρική.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βασίλειος Γιάπρος
Καθηγητής Παιδιατρικής
Τηλ.: 26510-07102
E-mail: vgiapros@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Υγείας του Παιδιού
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07544
E-mail: childmed@uoi.gr