Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Χειρουργικός

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία, Γυναικολογική Ογκολογία, Γυναικολογική Ενδοκρινολογία, Ιατρική Γενετική και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Καρδιοχειρουργική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Χειρουργική.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Χειρουργικού Τομέα.

Μαθήματα:
Χειρουργική και Παθολογική Σημειολογία, Χειρουργική Παθολογία Ι, Χειρουργική Παθολογία ΙΙ, Μαιευτική-Γυναικολογία I, Μαιευτική-Γυναικολογία IIΟρθοπαιδική και Τραυματολογία, ΟυρολογίαΑναισθησιολογία, Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες, Αγγειοχειρουργική, Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Επείγουσα Ιατρική.

Μαθήματα επιλογής:
Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, ΜικροχειρουργικήΑνδρολογία, Αθλητικές κακώσεις, Με H/Y υποβοηθούμενες χειρουργικές εφαρμογές- Ρομποτική Χειρουργική, Θεραπεία πόνου, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Περιεγχειρητική Υπερηχοκαρδιογραφία, Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση του τραύματος, Γυναικολογική ΟγκολογίαΕνδοσκόπηση στη Γυναικολογία, Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής και της υπογονιμότητας, Ιατρική γενετική στη κλινική πράξη - πρόληψη και προγεννητική διάγνωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αναστάσιος Κορομπίλιας
Καθηγητής Ορθοπεδικής
Τηλ.: 26510 07619
E-mail:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χειρουργικός Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07472
E-mail: