Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πέτρος Σκαπινάκης
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Τηλ.: 26510 07748 & 26510 99667
E-mail: p.skapinakis@gmail.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07748
E-mail: -