Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θωμάς Υφαντής
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Τηλ.: 26510 07322
E-mail: tyfantis@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Ζυγούρη Μαρία
Τηλέφωνο: 26510 09421
E-mail: mzigouri@uoi.gr