Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευαγγελία Ντζάνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία
Τηλ.: 26510 07605
E-mail: entzani@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 09421
E-mail: -