Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία, Παθολογική Ανατομική, Ιατρική Φυσική, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία, Ακτινοθεραπεία, Ιατροδικαστική-Τοξικολογία, Ιατρική Πληροφορική.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.

Μαθήματα:
Ιστολογία I, Εμβρυολογία I, Ανατομία I, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Πληροφορική, Ανατομία II, Ιστολογία II, Εμβρυολογία II, Παθολογική Ανατομική I, Παθολογική Ανατομική II, Ακτινολογία I, Ακτινολογία II, Ιατροδικαστική-Τοξικολογία.

Μαθήματα επιλογής:
Βιοϊατρική Τεχνολογία, Μηχανική Βιολογικών Ρευστών, Επιλεγμένα θέματα Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής, Ο ρόλος της Ιατρικής Φυσικής στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με εφαρμογές στην Ιατρική, Ιατρική Ευθύνη, Ακτινοπροστασία στην ΙατρικήΕπιλεγμένα Θέματα Τοξικολογίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μαρία Αργυροπούλου
Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Τηλ.: 26510 07733
E-mail: margyrop@cc.uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07730
E-mail: seftaxia@cc.uoi.gr