Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Εμφιετζόγλου
Καθηγητής Ιατρικής
Φυσικής - Ακτινοφυσικής
Τηλ.: 26510 07741
E-mail: demfietz@cc.uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07730
E-mail: seftaxia@cc.uoi.gr