Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μαρία Αργυροπούλου
Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Τηλ.: 26510 07733
E-mail: margyrop@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07730
E-mail: seftaxia@cc.uoi.gr