Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευστάθιος Φριλίγγος,
Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Τηλ.: 26510 07715
E-mail: efriligo@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός
Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07715 και 07558
E-mail: -