Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Βιοχημεία, Βιολογία, Ιατρική και Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία, Φυσιολογία.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Λειτουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα

Μαθήματα:
Ιατρική Χημεία, Βιολογία I, Βιολογία II, Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία II, Βιοχημεία I, Βιοχημεία II, Φυσιολογία III, Ιατρική Μικροβιολογία I, Ιατρική Μικροβιολογία II, Φαρμακολογία I, Φαρμακολογία II, Κλινική Χημεία.

Μαθήματα επιλογής:
Ελεύθερες ρίζες: Βιοχημεία και Παθολογική Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία - Μοριακές ασθένειες, Εξαρτησιογόνες ουσίες ή Ναρκωτικά, Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων, Θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας, Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, Εισαγωγή στις θεωρίες των βιολογικών συστημάτων και τις εφαρμογές τους στη φυσιολογία του ανθρώπου, Περιβαλλοντική Φυσιολογία και εισαγωγική στην Περιβαλλοντική Ιατρική, Εισαγωγή στη Γενετική, Εισαγωγή στη βιολογία των βλαστικών κυττάρων, Από το γονιδίωμα στην εξέλιξη, Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής, Φαρμακογονιδιωματική, Εισαγωγή στην Βιοπληροφορική.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χαράλαμπος Αγγελίδης,
Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
Τηλ.: 26510 07753
E-mail: chaggeli@cc.uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός
Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07731 και 07580
E-mail: -