Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

Κονιτσιώτης Σπύρος
Καθηγητής Νευρολογίας

email: promed@cc.uoi.gr & skonitso@uoi.gr

Βιογραφικό σημείωμα: ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διοίκηση στο Τμήμα Ιατρικής
 

Α. Το Ιατρικό Τμήμα ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 • Ιατρικής
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Νοσηλευτικής
 • Λογοθεραπείας

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, για την τρέχουσα περίοδο, είναι ο κ. Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

 

Β. Τα Διοικητικά Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

 1. H Συνέλευση του Tμήματος σύμφωνα με το ν. 4485/17, άρθρο 21 απαρτίζεται από το Διδακτικό-Eρευνητικό Προσωπικό (ΔEΠ) με εκπροσώπους από κάθε Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% επί του αριθμού των μελών του ΔEΠ της Συνέλευσης. Επίσης, από εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του Τμήματος. Έναν ανά κατηγορία. Στη Συνέλευση του Tμήματος συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Tμήματος, καθώς και οι Διευθυντές των Tομέων ακόμα και αν δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι μελών ΔEΠ του Tομέα τους. H Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Η τακτική Συνέλευση του Tμήματος συγκαλείται ημέρα Τρίτη.
 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τον Aναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Tομέων και έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.
 3. O Πρόεδρος του Tμήματος με τον Αναπληρωτή του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των:  i) μελών ΔEΠ, ii) μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Ε.Π., με διαδικασία που περιγράφεται στο Ν.4485/2017 άρθρο 23.

 

Γ. Για κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της, πρόσκληση και ημερήσια διάταξη.

 • Η πρόσκληση για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ αποστέλλεται τουλάχιστον 8 μέρες πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης και εκλεκτορικού σώματος. Στην πρόσκληση για Συνέλευση, εκτός από την ημερήσια διάταξη, ορίζονται η ημέρα, η ώρα και ο χώρος συνεδρίασης.
 • O/η Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη Συνέλευση, επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή τους υπεύθυνούς τους για την ανάπτυξη συγκεκριμένου θέματος ή την παροχή διευκρινίσεων.
 • Στη Συνέλευση συμμετέχουν μόνον όσοι ορίζονται από τον νόμο. Πρακτικά τηρεί ο/η Γραμματέας του Τμήματος ή νόμιμος αναπληρωτής του.
 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της συνέλευσης επικυρώνονται σε επόμενη Συνέλευση και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα.

 

Μέλη Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
 

Πρόεδρος: Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Καθηγητής Νευρολογίας
Θητεία έως 31 Οκτωβρίου 2024

Κατάσταση μελών Συνέλευσης από 1-9-2019 έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Πρόεδρος: Σπυρίδων Κονιτσιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτριος Πέσχος, Καθηγητής Φυσιολογίας

 1. Αλεξίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής
 2. Αργυροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Διευθύντρια Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
 3. Βατοπούλου-Βουγιούκα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
 4. Βεζυράκη Πατρώνα, Καθηγήτρια Φυσιολογίας
 5. Γαϊτάνης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας
 6. Γκλαντζούνης Γεώργιος, Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων
 7. Γκρόζου Φανή, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στην Γυναικολογική Ενδοσκόπηση
 8. Εμφιετζόγλου Δημήτριος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής,
 9. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία
 10. Καλογερόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Διευθυντής Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων
 11. Κιόρτσης Δημήτριος-Νικηφόρος, Καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας-Πυρηνικής Ιατρικής
 12. Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Καθηγητής Νευρολογίας, Πρόεδρος
 13. Κορομπίλιας Αναστάσιος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
 14. Κοσμίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας
 15. Κούκλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
 16. Κουλούρας Βασίλειος, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
 17. Λάμπρη Ευαγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής
 18. Λιάμης Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας
 19. Λυκούδης Ευστάθιος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
 20. Μαγκλάρα Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας
 21. Μάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής , Διευθυντής Τομέα Υγείας του Παιδιού
 22. Μαντάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής
 23. Μηλιώνης Χαράλαμπος, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα
 24. Μπούμπα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας με έμφαση στην Δικαστική Τοξικολογία
 25. Ξύδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας με έμφαση στη Νευροακτινολογία
 26. Παπαθανάκος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
 27. Πέσχος Δημήτριος, Καθηγητής Φυσιολογίας με έμφαση στην Κυτταρική Φυσιολογία, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 28. Πολίτου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας, Διευθύντρια Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
 29. Σιόκα Χρύσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής
 30. Σιώμου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδονεφρολογία
 31. Σοφικίτης Νικόλαος, Καθηγητής Ουρολογίας,
 32. Συμινελάκης Σταύρος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
 33. Τατσιώνη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής
 34. Τζίμας Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας
 35. Τσαμπούρη Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία
 36. Τσιάρα Σταυρούλα, Καθηγήτρια Παθολογίας
 37. Υφαντής Θωμάς, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
 38. Χριστοφορίδης Σάββας, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
 39. Ψυχογιός Γεώργιος, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν οριστεί ακόμη.

Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 

 

Επιτροπή Σπουδών

Βεζυράκη Πάτρα, Πρόεδρος Επιτροπής

Ζήκου Αναστασία

Κατσάνος Αντρέας

Λιάμης Γεώργιος

Μπαλή Χριστίνα

Μπατιστάτου Άννα

Νάκα Κατερίνα

Ντζάνη Ευαγγελία

Σιώμου Αικατερίνη

Τατσιώνη Αθηνά

Τσιάρα Σταυρούλα

Χριστοφορίδης Σάββας

 

Επιτροπή για την ιστοσελίδα του Τμήματος

Κονιτσιώτης Σπυρίδων - Πρόεδρος Τμήματος

Παππάς Περικλής

Μάκης Αλέξανδρος

Καπιτοπούλου Μαρία -Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

 

Τμηματικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+

Νάκα Κατερίνα

Ντζάνη Ευαγγελία

Τατσιώνη Αθηνά

Τσελίγκα Θεοδώρα

 

Τμηματικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών

Νάκα Κατερίνα

Ντζάνη Ευαγγελία

Τατσιώνη Αθηνά