Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

Μπατιστάτου Άννα
Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής

email: promed@cc.uoi.gr & abatista@uoi.gr

Βιογραφικό σημείωμα: ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διοίκηση στο Τμήμα Ιατρικής
 

Α. Το Ιατρικό Τμήμα ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 • Ιατρικής
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Νοσηλευτικής
 • Λογοθεραπείας

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, για την τρέχουσα περίοδο, είναι ο κ. Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

 

Β. Τα Διοικητικά Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

 1. H Συνέλευση του Tμήματος σύμφωνα με το ν. 4485/17, άρθρο 21 απαρτίζεται από το Διδακτικό-Eρευνητικό Προσωπικό (ΔEΠ) με εκπροσώπους από κάθε Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% επί του αριθμού των μελών του ΔEΠ της Συνέλευσης. Επίσης, από εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του Τμήματος. Έναν ανά κατηγορία. Στη Συνέλευση του Tμήματος συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Tμήματος, καθώς και οι Διευθυντές των Tομέων ακόμα και αν δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι μελών ΔEΠ του Tομέα τους. H Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Η τακτική Συνέλευση του Tμήματος συγκαλείται ημέρα Τρίτη.
 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τον Aναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Tομέων και έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.
 3. O Πρόεδρος του Tμήματος με τον Αναπληρωτή του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των:  i) μελών ΔEΠ, ii) μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Ε.Π., με διαδικασία που περιγράφεται στο Ν.4485/2017 άρθρο 23.

 

Γ. Για κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της, πρόσκληση και ημερήσια διάταξη.

 • Η πρόσκληση για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ αποστέλλεται τουλάχιστον 8 μέρες πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης και εκλεκτορικού σώματος. Στην πρόσκληση για Συνέλευση, εκτός από την ημερήσια διάταξη, ορίζονται η ημέρα, η ώρα και ο χώρος συνεδρίασης.
 • O/η Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη Συνέλευση, επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή τους υπεύθυνούς τους για την ανάπτυξη συγκεκριμένου θέματος ή την παροχή διευκρινίσεων.
 • Στη Συνέλευση συμμετέχουν μόνον όσοι ορίζονται από τον νόμο. Πρακτικά τηρεί ο/η Γραμματέας του Τμήματος ή νόμιμος αναπληρωτής του.
 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της συνέλευσης επικυρώνονται σε επόμενη Συνέλευση και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα.

 

Μέλη Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
 

Πρόεδρος: Μπατιστάτου Άννα, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής
Θητεία έως 31 Οκτωβρίου 2020

Κατάσταση μελών Συνέλευσης από 1-9-2019 έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σπυρίδων Κονιτσιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας

 

 1. Αγγελίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
 2. Αργυροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Διευθύντρια Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
 3. Βλάχος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας
 4. Βούλγαρη Παρασκευή, Καθηγήτρια Ρευματολογίας με έμφαση στην Ανοσολογία
 5. Βούλγαρης Σπυρίδων, Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Διευθυντής Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων
 6. Γαλάνη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
 7. Γιάπρος Βασίλειος, Καθηγητής Νεογνολογίας, Διευθυντής Τομέα Υγείας του Παιδιού
 8. Εμφιετζόγλου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής
 9. Καναβάρος Παναγιώτης, Καθηγητής Ανατομίας που καλύπτει και την Ιστολογία-Εμβρυολογία
 10. Καρέτσου Ζωή, μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος Σωτηροπούλου Μαριάνθη)
 11. Καστανιουδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
 12. Κατσάνος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
 13. Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Καθηγητής Νευρολογίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 14. Κορομπίλιας Αναστάσιος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
 15. Κοσμίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας
 16. Κούτσιας Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
 17. Κωστίκας Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας
 18. Λεονταρίτης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας
 19. Λιάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
 20. Λυκούδης Ευστάθιος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής
 21. Ματσούκας Χαράλαμπος, μέλος ΕΤΕΠ (αναπλ. μέλος Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα)
 22. Μήτσης Μιχαήλ, Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
 23. Μιχάλης Λάμπρος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα
 24. Μπασούκας Ιωάννης, Καθηγητής Δερματολογίας με έμφαση στην Ογκολογία
 25. Μπατιστάτου Άννα, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Πρόεδρος
 26. Ντουνούση Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας με έμφαση στις Μεταμοσχεύσεις
 27. Παπαμαρκάκη Θωμαϊς, Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
 28. Παπούδου-Μπάη Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής
 29. Πέσχος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας με έμφαση στην κυτταρική φυσιολογία
 30. Σκαπινάκης Πέτρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
 31. Σοφικίτης Νικόλαος, Καθηγητής Ουρολογίας
 32. Στέφος Θεόδωρος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στην Εμβρυομητρική Ιατρική
 33. Συμινελάκης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
 34. Σύρρου Μαρίκα, Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας-Ιατρικής Γενετικής
 35. Τζίμας Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας
 36. Τζουλάκη Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία
 37. Τσελίγκα Θεοδώρα, μέλος ΕΕΠ
 38. Υφαντής Θωμάς, Καθηγητής Ψυχιατρικής
 39. Φριλίγγος Ευστάθιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Διευθυντής Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
 40. Φωτόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής
 41. Χάλλα Άννα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής με έμφαση στην εργαστηριακή διερεύνηση νοσημάτων μεταβολισμού των οστών και άλλων νοσημάτων παιδικής ηλικίας (αλλαγή γνωστικού)
 42. Χριστοδούλου Δημήτριος, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν οριστεί ακόμη.

Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Αλεξίου Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
 • Μάκης Αλέξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής (Συντονιστής)
 • Μπατιστάτου Άννα, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος
 • Νάκα Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Ντζάνη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Παππάς Περικλής, Καθηγητής
 • Πλούμης Αβραάμ, Καθηγητής
 • Πολίτου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Σκαπινάκης Πέτρος, Καθηγητής

 

Επιτροπή Σπουδών

 • Βεζυράκη Πάτρα, Πρόεδρος Επιτροπής
 • Ζήκου Αναστασία
 • Κατσάνος Αντρέας
 • Λιάμης Γεώργιος
 • Μπαλή Χριστίνα
 • Μπατιστάτου Άννα
 • Νάκα Κατερίνα
 • Ντζάνη Ευαγγελία
 • Σιώμου Αικατερίνη
 • Τατσιώνη Αθηνά
 • Τσιάρα Σταυρούλα
 • Χριστοφορίδης Σάββας

 

Επιτροπή για την ιστοσελίδα του Τμήματος

 • Μπατιστάτου Άννα - Πρόεδρος Τμήματος
 • Παππάς Περικλής
 • Μάκης Αλέξανδρος
 • Καπιτοπούλου Μαρία -Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

 

Τμηματικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+

 • Νάκα Κατερίνα
 • Ντζάνη Ευαγγελία
 • Τατσιώνη Αθηνά
 • Τσελίγκα Θεοδώρα

 

Τμηματικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών

 • Νάκα Κατερίνα
 • Ντζάνη Ευαγγελία
 • Τατσιώνη Αθηνά

 

Επιτροπή Προσφυγών με έδρα τα Ιωάννινα (η σύσταση της Επιτροπής έγινε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας)

 • Ελισάφ Μωϋσής, με αναπληρωτή τον Χρήστου Λεωνίδα.
 • Κιόρτσης Δημήτριος-Νικηφόρος, με αναπληρώτρια την Μπατιστάτου Άννα.
 • Ράλλης Δημήτριος, με αναπληρωτή τον Τσιμιχόδημο Βασίλειο. 

   Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του Προέδρου από τον ΚΙΟΡΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΝΙΚΗΦΟΡΟ