Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: Η μελέτη των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος: φυσική ιστορία, αιτιολογία, κλινική παρουσίαση, διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία, πρόγνωση.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

  • Κλινικές εκδηλώσεις καρδιαγγειακών νόσων. Καρδιολογικά συμπτώματα - Διαφορική Διάγνωση.
  • Αντικειμενική εξέταση καρδιαγγειακού συστήματος.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Βασικές αρχές. Φυσιολογικό ΗΚΓ και αναγνώριση παθολογικών ευρημάτων.
  • Παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος: φυσική ιστορία, αιτιολογία και βασικές αρχές παθοφυσιολογίας, κλινική παρουσίαση, διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία και πρόγνωση.
  • Στεφανιαία νόσος. Σταθερή στεφανιαία νόσος και οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ασταθής στηθάγχη, οξέα στεφανιαία σύνδρομα με ανάσπαση ST και χωρίς ανάσπαση ST). Καρδιακή ανεπάρκεια. Βαλβιδοπάθειες. Μυοκαρδιοπάθειες. Περικαρδίτιδα. Ενδοκαρδίτιδα. Συγκοπή. Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Συγγενείς καρδιοπάθειες. Νοσήματα περιφερικών αγγείων. Καρδιογενής καταπληξία.
  • Βασικές αρχές διαγνωστικής προσέγγισης στην καρδιολογία: ιστορικό, αντικειμενική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, μη επεμβατικές και επεμβατικές πράξεις.
  • Βασικές αρχές θεραπευτικής προσέγγισης στην καρδιολογία: τρόπος ζωής, φάρμακα, επεμβατικές μέθοδοι, χειρουργικές επεμβάσεις, εμφυτεύσιμες συσκευές και άλλα μη φαρμακευτικά μέτρα.
  • Καρδιαγγειακά φάρμακα.
  • Επείγουσες καρδιολογικές καταστάσεις - καρδιοαναπνευστική ανακοπή/αναζωογόνηση. Βασικές γνώσεις και αλγόριθμοι αντιμετώπισης.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με τη μορφή θεωρητικών διαλέξεων σε συνδυασμό με κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών. Οι φοιτητές εντάσσονται πλήρως στη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με εναλλαγή (σε μικρότερες ομάδες ακόμη) στους θαλάμους ασθενών, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Καρδιολογικό Ιατρείο), τη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, τα Εργαστήρια Υπερηχοκαρδιογραφίας και Κοπώσεων, ενώ παρακολουθούν και ορισμένες γενικές εφημερίες (τις απογευματινές ώρες). Αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις εργαζόμενοι δίπλα στα μέλη ΔΕΠ και εκτελούν ιατρικές πράξεις (π.χ. αιμοληψίες, τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, λήψη αερίων αίματος, ΗΚΓ).

Το τελικό επίπεδο γνώσεών τους επιτρέπει τη διάγνωση, διαφορική διάγνωση αλλά και τη βασική αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια και οξέα καρδιολογικά προβλήματα.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 125

Εξάμηνο διδασκαλίας: 7°+8° (rotation)

ECTS: 6