Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Home

Αντικείμενο του μαθήματος: H Ακτινολογία έχει καθοριστικό και διευρυμένο ρόλο στην άσκηση της σύγχρονης κλινικής ιατρικής. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών απεικόνισης (Ακτίνες Χ, Υπέρηχοι, Υπολογιστική και Μαγνητική Τομογραφία).

Στα πλαίσια του μαθήματος, διδάσκονται οι βασικές αρχές και οι κλινικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής κατά συστήματα ή όργανα. Κατά τον τρόπο αυτό παρέχονται πληροφορίες μορφολογικές και λειτουργικές που είναι σημαντικές στην διάγνωση των περισσότερων παθήσεων. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ουσιαστική και πολυεπίπεδη εκπαίδευση των φοιτητών για την αποτελεσματική εφαρμογή της Ακτινολογίας στην κλινική πράξη.

Περιεχόμενα μαθήματος 8ου εξαμήνου:

  • Παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος: νευροδερματικά νοσήματα, συγγενείς ανωμαλίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αγγειακές παθήσεις, όγκοι εγκεφάλου παιδιών-ενηλίκων, επίκτητες ενδοκράνιες λοιμώξεις, απομυελινωτικά νοσήματα
  • Παθήσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού: συγγενείς ανωμαλίες, εκφυλιστικές παθήσεις, λοιμώξεις, κακώσεις, απομυελινωτικά νοσήματα, όγκοι και ογκόμορφες καταστάσεις
  • Επεμβατική ακτινολογία: ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου-νωτιαίου μυελού
  • Μυοσκελετικό σύστημα: εκφυλιστική οστεοαρθροπάθεια, οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες, όγκοι - ογκόμορφες βλάβες οστών και μαλακών μορίων
  • Ουροποιογεννητικό σύστημα: ανατομία-μέθοδοι απεικόνισης, όγκοι-ογκόμορφες εξεργασίες νεφρών, φλεγμονές-λιθίαση νεφρών, παθήσεις επινεφριδίων, οσχέου-προστάτη αδένα, απεικόνιση-παθήσεις γεννητικού συστήματος θήλεος και μαστού

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται από αμφιθεάτρου (Δευτέρα, Τρίτη Τετάρτη, Πέμπτη: 8-9πμ ) σε συνδυασμό με εργαστηριακή-φροντιστηριακή άσκηση τεσσάρων εβδομάδων (καθημερινά: 9πμ-14μμ) σε μικρές ομάδες φοιτητών. Οι φοιτητές εντάσσονται πλήρως στην λειτουργία του εργαστηρίου παρακολουθώντας τα εξής τμήματα: κλασσικό ακτινολογικό (ακτινογραφίες / ακτινοσκόπηση/ μαστογραφία), υπέρηχοι, αξονικός και μαγνητικός τομογράφος. Αντλούν θεωρητικές γνώσεις παρακολουθώντας καθημερινά διαλέξεις εντός του εργαστηρίου (12.00-13.00μμ) καθώς και τις κλινικοεργαστηριακές συναντήσεις με συζητήσεις ενδιαφερόντων περιστατικών. Επιπλέον αποκτούν πρακτικές γνώσεις παρακολουθώντας απεικονιστικές εξετάσεις και γνωματεύσεις.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 52 και 125 σε 7° και 8° εξάμηνο εργαστηριακής άσκησης σε μικρές ομάδες φοιτητών (rotation).

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 8°

ECTS: 5