Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας της Ιατρικής είναι να μεταδώσει τη γνώση της πορείας της Ιατρικής δια μέσου των αιώνων, και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στους αγώνες που έγιναν για την τεκμηρίωση της επιστημονικής αλήθειας ενάντια στις λανθασμένες δοξασίες, τις επισφαλείς θεωρίες και τις πλάνες του παρελθόντος

Περιεχόμενο του μαθήματος: Είναι η διδασκαλία της εξέλιξης της Ιατρικής από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Την εξιστόρηση της Ιατρικής της Προϊστορικής εποχής ακολουθούν τα επιτεύγματα των Ασσυρίων, Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική όπως την Ιατρική των Κυκλαδιτών, Μινώων και Μυκηναίων, την Ομηρική Ιατρική, τη Πρό-ιπποκρατική, την Ιπποκρατική, την Ελληνιστική Ιατρική, την Ιατρική των Ασκληπιείων, τη Γαληνική και Ελληνο-ρωμαϊκή Ιατρική, καθώς και στην Βυζαντινή Ιατρική. Ακολουθεί η Ιατρική των Αράβων, του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης για να κλείσει ο κύκλος με τις μεγάλες ανακαλύψεις των δύο τελευταίων αιώνων. Δίδεται έμφαση στα επιτεύγματα των ιατρικών προγόνων μας έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι χωρίς αυτούς δεν θα είχε φθάσει η σημερινή Ιατρική σ' αυτό το επίπεδο και να κατανοήσει ο φοιτητής ότι δεν είμαστε εμείς οι γίγαντες της Ιατρικής αλλά οι μικροί νάνοι που κάθονται πάνω στις πλάτες των γιγάντων, της γνώσης των παλαιοτέρων.

Γίνεται προσπάθεια να μεταλαμπαδευτούν ακτινοβολούντα παραδείγματα κορυφαίων ιατρών του παρελθόντος έτσι ώστε να δημιουργηθούν παραδείγματα προς μίμηση προκειμένου ο φοιτητής να τοποθετήσει υψηλότερα τους στόχους του και να μπορέσει να ανυψώσει κατά το δυνατόν το επίπεδο της Ιατρικής που καλείται να εξασκήσει.
Το Σπουδαστήριο της Ιστορίας της Ιατρικής έχει την τύχη να έχει μία μεγάλη Συλλογή Ιατρικών Βιβλίων, παλαιτύπων, με κύρια έμφαση στην Ιατρική του τέλους του 19ου και αρχή του 20ου αιώνα όπως επίσης και ένα μοναδικό Μουσείο Ιστορίας Ιατρικής που εμπεριέχει εκμαγεία αγαλμάτων της αρχαιότητας όπως του Απόλλωνα, του Ασκληπιού, της Υγείας, του Ιπποκράτη, εκμαγεία ιατρικών πράξεων, αλλά και αρχαία νομίσματα με ιατρικά θέματα. Εμπεριέχει επίσης περί τα 2.500 χειρουργικά εργαλεία από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα, φαρμακευτικά βότανα, ένα φαρμακείο με φάρμακα από το 1870 έως σήμερα, δύο χειρουργεία γυναικολογικών κλινικών με όλο τον εξοπλισμό τους, τρία οδοντιατρεία (πάππου, πατρός και υιού) καθώς και μία τεράστια συλλογή γραμματοσήμων με ιατρικά θέματα.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Τα μαθήματα είναι κυρίως από καθέδρας δίδεται όμως έμφαση οι φοιτητές να αναλαμβάνουν την συγγραφή μικρών θεμάτων της Ιστορίας της Ιατρικής προκειμένου να εξοικειώνονται στη συγγραφή ιατρικών κειμένων.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 1°

ECTS: 2