Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φοιτητές με ειδικές Ανάγκες (ΦμεΑ)

Στρατηγικές Διδασκαλίας/ Κανόνες Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων Συμπεριφοράς και Υποστήριξης Φοιτητών ΑμεΑ στο Π.Ι.

Η ΔΑΣΤΑ για τους φοιτητές ΑμεΑ

flyer της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας για τους φοιτητές ΑμεΑ

Σχέδιο υλοποίησης δράσεων για ΦμεΑ

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή υπηρεσιών

Σύμβουλος Καθηγητής για ΦμεΑ

Υπεύθυνος υποστήριξης για ΦμεΑ, στο Τμήμα Ιατρικής