Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντικείμενο του μαθήματoς: Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των πνευματικών οριζόντων του αυριανού γιατρού, την διαμόρφωση υψηλής κοινωνικής συνείδησης και την κατανόηση των επιστημονικών γνώσεων της ιατρικής και μέσα από το πρίσμα του ανθρωπισμού ενώ τονίζεται η ηθική διάσταση που πρέπει να έχει κάθε ιατρική σκέψη και πράξη.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Με επιμέρους θέμα: «Από την Ιπποκρατική Ιατρική έως τη σύγχρονη Βιοηθική». Η προσέγγιση γίνεται μέσα από την ιστορικοφιλοσοφική σκοπιά και από τα κείμενα της Ιπποκρατικής Ιατρικής («Όρκος, Περί ιερής νούσου, Περί αέρων υδάτων τόπος, Προγνωστικόν»), μέσω της παρακαταθήκης των Κνίδιων ιατρών, θα αναδειχθεί το επιστημονικό έργο του Αρχιγένη και κυρίως του Γαληνού, κείμενα που επηρέασαν καθοριστικά την ιατρική σκέψη του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης.

Είναι γνωστό ότι η νεότερη Ιατρική (μετά τον 17ο αιώνα) οφείλει πολλά στα κείμενα αυτά και ο μετασχηματισμός που συντελείται αναφορικά με τη μέθοδο προσέγγισης των ιατρικών ζητημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με φιλοσοφικές προσεγγίσεις για την ασθένεια και τους τρόπους αντιμετώπισης του ζεύγματος «Ψυχή – Σώμα». Στον 19ο και τον 20ο αιώνα η αλλαγή της οπτικής, ένεκα των ανακαλύψεων που συντελέσθηκαν με την αλματώδη ανάπτυξη των Βιολογικών Επιστημών και της Γενετικής Μηχανικής μετατοπίζει το πεδίο προβληματισμού στην ηθική της Ιατρικής και νέα ερωτήματα τίθενται αναφορικά με τα δικαιώματα του ασθενούς, το επιτρεπτό της κλωνοποίησης, κλπ.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με διαδραστική διαδικασία. Αναπτύσσονται ιστορικά δεδομένα και συζητείται η φιλοσοφία τους αλλά και οι επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, κάθε πράξεις. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται τόσο σαν άτομα αλλά κυρίως σαν σύνολα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν κάθε αρνητική εκδοχή και δομήσουν Θετικές Ιατρικές Γνώσεις που εφαρμόζουν αμέσως εν συνεχεία στη διάρκεια των σποδών τους.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Εξάμηνο Σπουδών: 1ο

ECTS: 2