Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το επιλεγόμενο μάθημα :«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» Θ´ εξαμήνου, (5ο έτος) μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέχρι και τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 στην παρακάτω φόρμα*:

 

 https://forms.office.com/e/2tCcC1eACm

(*μέσω του ακαδημαϊκού email)


Η διδασκαλία του μαθήματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.

 

Ο υπεύθυνος διδάσκων

Δημήτριος Χριστοδούλου

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

 

 

 

Ανακοινώνονται οι ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών (συνημμένο αρχείο). Για τα μαθήματα επιλογής που δεν έχει οριστεί ημερομηνία θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα διδασκαλίας του Α' έτους (Κτίρια Ιατρικής, ισόγειο), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (πχ ξένες γλώσσες)

 

 

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για τη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, στο γραφείο του Ιδρύματος (οδός Δικαιοσύνης 57, τ.κ. 71202, Ηράκλειο), εργάσιμες ημέρες από 11:΅00-13:00 μέχρι τις 30-11-2023.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη. Επίσης συνημμένα θα βρείτε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    

                                      

Ιωάννινα, 18.09.2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/101765/A5/14-09-2023 (ΦΕΚ 5504 Β’) που αντικατέστησε την Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (ΦΕΚ 5306 Β’) Υπουργική Απόφαση,

1) οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διαμένουν στον Δήμο Παλλήνης ή στην Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 και

2) οι μαθητές και απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις ανωτέρω περιοχές και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023, ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 22-09-2023 στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αριθμ. Φ.253.2/101765/A5/14-09-2023 (ΦΕΚ 5504 Β’) ΥΑ, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Βρείτε την εγκύκλιο και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στα συνημμένα αρχεία.

 

                                     Από

               τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

             του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                 

 Ιωάννινα, 18.09.2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ Φ. 152/101768/Α5/14-9-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier από την 15η Σεπτεμβρίου έως και τη 25η Σεπτεμβρίου 2023 (25 Σεπτεμβρίου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι, Γραφείο 0090. «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

 

Θα βρείτε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και την εγκύκλιο στα συνημμένα αρχεία

 

                                    Από

               τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

             του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Από την Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνεται προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο της Βιοηθικής με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

 
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου. 
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Νομικών, Φιλοσοφικών, Θεολογικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών επιστημών, καθώς και Ιατρικών και Βιολογικών Σχολών και Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 6η  Οκτωβρίου 2023. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.
 

 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο «Ασκήσεις διαφορικής διαγνωστικής στην Παθολογία» Θ´ εξαμήνου, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέχρι και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στην παρακάτω φόρμα*:

 

https://forms.office.com/e/2tqWmgqYEc

 

(*μέσω του ακαδημαϊκού email)


Η διδασκαλία του μαθήματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.

 

Ο Υπεύθυνος Διδάσκων του μαθήματος

Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής Παθολογίας

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Μαιευτική - Γυναικολογία του 6ου έτους να το δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα το συντομότερο:
 
 
 

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο «Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (Παιδοψυχιατρική)» Θ´ εξαμήνου, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέχρι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/e/8cK0rrKWGN

Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του 5ου και 6ου έτους καθώς και οι επί πτυχίω φοιτητές.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Κωνσταντίνος Κώτσης

Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

 

Ανακοινώνονται:

α) ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική πλαφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
β) τα αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023
Επισημαίνονται τα κάτωθι:
- οι εισακτέοι της  ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές ασθένειες πραγματοποιούν την ηλεκτρονική τους εγγραφή και παράλληλα στον ίδιο χρόνο καλούνται να αποστείλουν (από 31/8 έως 8/9) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής από Τρίτη, 5 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00 έως 14:00
- οι εισακτέοι της κατηγορίας Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους με την κατάθεση βεβαίωσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (κατάθεση αυτοπροσώπως από Τρίτη, 5 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00 έως 14:00) ή αποστολή από 31/8 έως 8/9
και τέλος
- οι διακριθέντες στις επιστήμες υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα και βεβαίωση διάκρισης (κατάθεση αυτοπροσώπως από Τρίτη, 5 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00 έως 14:00) ή αποστολή από 31/8 έως 8/9.
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 
45110 Ιωάννινα
 
Σελίδα 1 από 160