Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποτροφίες - Κληροδοτήματα
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 4ου ή 5ου (ή παραπάνω) έτους να δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα μέχρι την Κυριακή 1/10/2023 το ή τα μαθήματα επιλογής που θα δηλώσουν στο ClassWeb το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24.

Η δήλωση αυτή έχει σκοπό την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων και συνακόλουθα την έγκαιρη έναρξή τους.
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ClasWeb.
Μαθήματα:
1. Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία (επιλογής 4ου)
Υπεύθυνοι μαθήματος: Μ. Πασχόπουλος, Φανή Γκρόζου (fani.gkrozou@uoi.gr)
2. Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός (επιλογής 5ου) Υπεύθυνοι μαθήματος: Μ. Πασχόπουλος, Αναστασία Βατοπούλου (anastasiavat@uoi.gr)
Φόρμα δήλωσης:
https://forms.gle/vCRueNcPehfNu9qdA
Από τη Γραμματεία της Κλινικής
 

 

Οι παραδόσεις του κατ' επιλογήν μαθήματος "Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς" (Α έτος) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 05.10 και ώρα 10.00 στην αίθουσα 223 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών (Κεντρική Βιβλιοθήκη).
 
Η διδάσκουσα
Ιωάννα Κατερίνη
 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που θα περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2022-2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο τις αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου και τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ από σήμερα έως και 30 Σεπτεμβρίου στον σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ07Q4LI4QwH7S28S39kqPM2XAUNZq8zhruc9bde8h8OOWw/viewform?usp=sf_link  

(απαιτείται σύνδεση στον Πανεπιστημιακό λογαριασμό).

1.Εκτυπώστε τη συνημμένη αίτηση χορήγησης πτυχίου συμπληρώστε, σημειώστε την σχετική ημερομηνία και υπογράψτε την. Συμπληρώστε στον κενό χώρο τα επιπλέον μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε ή θέλετε να αφαιρέσετε).

Η αίτηση επισυνάπτεται.

2.Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα με την παρακάτω σειρά:

α) Αίτηση χορήγησης πτυχίου.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (και τις δύο όψεις).
γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη Φοιτητική Μέριμνα (κατοικίες).

Την βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από την Βιβλιοθήκη μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων χορήγησης πτυχίου.

3.Σαρώστε ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi, σε ΕΝΑ (1) αρχείο PDF όλα τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει.

Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels)

Για να δημιουργήσετε αρχείο PDF από φωτογραφίες των εγγράφων τοποθετήστε κάθε φωτογραφία (ανά σελίδα) σε ένα κείμενο του WORD και αποθηκεύστε το ως PDF.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου PDF θα είναι το επώνυμο και το όνομά σας. Π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στη φόρμα για να την συμπληρώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ και να αποσταλούν ΜΑΖΙ με τα δικαιολογητικά στο ένα και μοναδικό αρχείο pdf που θα υποβληθεί. 

Συμπεριλάβετε το έγγραφο από την Ελληνική Αστυνομία ΜΟΝΟ  σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

 

Ανακοινώνεται ότι  οι παραδόσεις του κατ’ επιλογήν μαθήματος  «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 3.00-5.00μμ.

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα  γίνουν στην αίθουσα Σεμιναρίων της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Η  εξέταση του μαθήματος θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν παράκληση να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.office.com/e/H19nTr4tiv

 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το επιλεγόμενο μάθημα :«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» Θ´ εξαμήνου, (5ο έτος) μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέχρι και τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 στην παρακάτω φόρμα*:

 

 https://forms.office.com/e/2tCcC1eACm

(*μέσω του ακαδημαϊκού email)


Η διδασκαλία του μαθήματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.

 

Ο υπεύθυνος διδάσκων

Δημήτριος Χριστοδούλου

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

 

 

 

Ανακοινώνονται οι ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών (συνημμένο αρχείο). Για τα μαθήματα επιλογής που δεν έχει οριστεί ημερομηνία θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα διδασκαλίας του Α' έτους (Κτίρια Ιατρικής, ισόγειο), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (πχ ξένες γλώσσες)

 

 

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για τη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, στο γραφείο του Ιδρύματος (οδός Δικαιοσύνης 57, τ.κ. 71202, Ηράκλειο), εργάσιμες ημέρες από 11:΅00-13:00 μέχρι τις 30-11-2023.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη. Επίσης συνημμένα θα βρείτε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    

                                      

Ιωάννινα, 18.09.2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/101765/A5/14-09-2023 (ΦΕΚ 5504 Β’) που αντικατέστησε την Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (ΦΕΚ 5306 Β’) Υπουργική Απόφαση,

1) οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διαμένουν στον Δήμο Παλλήνης ή στην Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 και

2) οι μαθητές και απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις ανωτέρω περιοχές και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023, ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 22-09-2023 στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αριθμ. Φ.253.2/101765/A5/14-09-2023 (ΦΕΚ 5504 Β’) ΥΑ, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Βρείτε την εγκύκλιο και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στα συνημμένα αρχεία.

 

                                     Από

               τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

             του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                 

 Ιωάννινα, 18.09.2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ Φ. 152/101768/Α5/14-9-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier από την 15η Σεπτεμβρίου έως και τη 25η Σεπτεμβρίου 2023 (25 Σεπτεμβρίου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι, Γραφείο 0090. «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

 

Θα βρείτε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και την εγκύκλιο στα συνημμένα αρχεία

 

                                    Από

               τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

             του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Από την Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνεται προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο της Βιοηθικής με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

 
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου. 
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Νομικών, Φιλοσοφικών, Θεολογικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών επιστημών, καθώς και Ιατρικών και Βιολογικών Σχολών και Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 6η  Οκτωβρίου 2023. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.
 
Σελίδα 1 από 160