Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποτροφίες - Κληροδοτήματα
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που περάτωσαν (ή θα περατώσουν) τις σπουδές τους στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αιτήσεις για τη χορήγηση πτυχίου για τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία της 26ης Ιουλίου 2019.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24.6.2019 έως και 28.6.2019 και ώρα 11.00-13.00. 

Βρείτε συνημμένα την αίτηση για χορήγηση πτυχίου.

 

Η ώρα της ορκωμοσίας θα κοινοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

 

 

 

 

Μάθημα: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Γραπτή Εξέταση: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5  ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 ώρα 08.30 π.μ.

Χώρος εξέτασης:   Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης – Αναισθησιολογική Κλινική(Κτίριο Παλαιάς Βιβλιοθήκης Ιατρικής)

«Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις απαιτείται η φοιτητική σας ταυτότητα» 

Δηλώσεις από Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 μέσω email:

ΠΡΟΣ: anaesthesia.uoi@gmail.com αναγράφοντας τα εξής:

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΜ & ΟΝΟΜΑ

 

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα  "Εισαγωγή στη Μαιευτική και Γυναικολογία" να βρίσκονται την Τετάρτη 19-6-2019 ώρα 10.00 στο αμφιθέατρο του ΠΓΝΙ.
Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ οι φοιτητές που έκαναν πάνω από τρεις αδικαιολόγητες απουσίες.
 
Από τον διδάσκοντα
 

 

Η HelMSIC στα πλαίσια του Τομέα Δράσης της Ιατρικής Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διοργανώνει ένα Summer School που εστιάζει στην προετοιμασία για το Αγροτικό Ιατρείο. Το Summer School στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, καθώς και στην εξάσκηση κλινικών δεξιοτήτων για την προετοιμασία της υπηρεσίας στο ιατρείο υπαίθρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Σύμφωνα με τα πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών ανακηρύσσονται υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων οι κ.κ.

Τομέας

Υποψήφιοι

 

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Σκαπινάκης Πέτρος

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός

Αγγελίδης Χαράλαμπος

Φριλίγγος Ευστάθιος

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός

Αργυροπούλου Μαρία

Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Βούλγαρης Σπυρίδων

Μπασούκας Ιωάννης

Παθολογικός

Μιχάλης Λάμπρος

Υγείας του Παιδιού

Γιάπρος Βασίλειος

Χειρουργικός

Μήτσης Μιχαήλ

 

Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αξιολόγησε τις κατατεθειμένες αιτήσεις, προέβη σε ιεραρχική κατάταξη, και, μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει τον πίνακα επιτυχόντων (με αλφαβητική σειρά) για την προκήρυξη 2019-2020 (συνημμένο αρχείο).

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για την διοικητική στήριξη του προγράμματος), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία», διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master’s Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology). (http://msc-mcbb.ac.uoi.gr)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διδακτικό εξάμηνο και δύο εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ 1808/τ.Β΄/21-5-2018). Αιτήσεις υποψηφίων για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του προγράμματος που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 γίνονται δεκτές από 19-6-2019 μέχρι 13-9-2019. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και συνεντεύξεις των υποψηφίων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 16-9-2019 έως 20-9-2019. Ως ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ορίζεται η 1-10-2019.  

Προϋποθέσεις – Κριτήρια επιλογής

Ως υποψήφιοι για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.M.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής ή άλλων συναφών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 13-9-2019, τα εξής:

  1. 1. Αίτηση υποψηφιότητας για μεταπτυχιακές σπουδές (βλέπε http://msc-mcbb.ac.uoi.gr > Πληροφορίες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. > Έντυπα)
  2. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  3. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (ενδεικτικά, μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2019]
  4. 4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)
  5. 5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακής φοίτησης
  6. 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  7. 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  8. 8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους

Η επιλογή των υποψηφίων (κατά ανώτατο όριο 10) θα γίνει μετά την διαδικασία της Συνέντευξης και θα στηριχθεί στα εξής κριτήρια (σε παρένθεση, ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας): Βαθμός από τη Συνέντευξη (συνεκτιμώνται η προσωπικότητα, το ενδιαφέρον, οι γνώσεις των υποψηφίων και η λογική τους συγκρότηση) (40%), Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%), Άλλα στοιχεία του Βιογραφικού (συνεκτιμώνται προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές κλπ.) (20%), Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (εκτός των πιστοποιητικών, θα συνεκτιμηθεί η απόδοση στην ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός μικρής έκτασης κειμένου το οποίο θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη συνέντευξη) (20%).

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

Ευστάθιος Φριλίγγος

Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

Στοιχεία επικοινωνίας

τηλ. 26510-07715

fax:  26510-07868

email: efriligo@uoi.gr

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 1-8) μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά (efriligo@uoi.gr) ή με ταχυδρομείο (σφραγίδα ταχυδρομικής αποστολής έως 13-9-2019). Σε περίπτωση υποβολής με ταχυδρομείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν την επιτροπή του προγράμματος με αποστολή e-mail στη διεύθυνση efriligo@uoi.gr.  

 

Ιωάννινα, 19-6-2019

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος

 

Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος

Σπυρίδων Γεωργάτος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σάββας Χριστοφορίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Πέτρος Μαραγκός, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Αμαλία Αφένδρα, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Άννα-Ειρήνη Κούκκου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Carol Murphy, Ερευνήτρια Β΄, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ι.Τ.Ε.

 

Λόγω των βουλευτικών εκλογών  η εξέταση του μαθήματος  “Ιατρική Ψυχολογία”  θα πραγματοποιηθεί  στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ιατρικής την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα  08.30 αντί Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου ακαδ. έτους 2019-2020.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Πέτρος Πετρίκης

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής

 

Η εξέταση του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (2ο έτος) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Γραπτή Εξέταση: ΠΕΜΠΤΗ  4  ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 ώρα 11.30 π.μ.
Χώρος εξέτασης: Η αίθουσα που γίνεται το θεωρητικό μάθημα και η απέναντι της (Κτίρια Ιατρικής)«Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις απαιτείται η φοιτητική σας ταυτότητα» 

 

* Οι δηλώσεις γίνονται από Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 έως και Κυριακή 30/6/2019 μέσω email : 

ΠΡΟΣ: anaesthesia.uoi@gmail.com 
αναγράφοντας τα εξής:
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΜ & ΟΝΟΜΑ

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην εξέταση του κάθε μαθήματος είναι η δήλωση του εξεταζομένου μαθήματος στο σύστημα cronos. Σε περίπτωση μη δήλωσης του μαθήματος στο σύστημα cronos, ο βαθμός δε θα αναρτάται και δε θα κρατείται για επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

 

 

 Την Παρασκευή 14/06/2019 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής για τους φοιτητές του Α΄ έτους  της Ιατρικής.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη θα πρέπει να βρίσκονται

 στις 12.00  στην αίθουσα διδασκαλίας του Α΄ έτους (ισόγειο).

 

Εκ του Σπουδαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής

 

Σελίδα 1 από 64