Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποτροφίες - Κληροδοτήματα
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
 • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
 • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
 • από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
 • από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα  ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Διευκρινίζεται ότι για τους φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των παθήσεων - 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, και δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμη οι ιδρυματικοί κωδικοί, το πληροφοριακό σύστημα των μετεγγραφών θ΄ ανοίξει ξανά προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση μετεγγραφής.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.                 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
 • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
 • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
 • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
 • από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
 • από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα  ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Διευκρινίζεται ότι για τους φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των παθήσεων - 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, και δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμη οι ιδρυματικοί κωδικοί, το πληροφοριακό σύστημα των μετεγγραφών θ΄ ανοίξει ξανά προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση μετεγγραφής.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.                 

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ θα γίνονται  ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ, από 16.00 - 18.00, στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας (είσοδος νεκροτομείου), και αρχίζουν την ΤΡΙΤΗ 11-10-2022.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο e-course uoi και να επικοινωνούν για ό,τι σχετικό  με την υπεύθυνη του μαθήματος.

 

Η Υπεύθυνη Διδάσκουσα

Βασιλική Μπούμπα  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με έμφαση στην Δικαστική Τοξικολογία

Καλούνται οι φοιτητές/τριες 5ου και άνω έτους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία & Οικογενειακός  Προγραμματισμός" του 5ου έτους (Χειμερινό εξάμηνο) να το δηλώσουν ως την Τετάρτη  5/10/2022 στην παρακάτω φόρμα για να ξεκινήσουν άμεσα τα μαθήματα.
Το μάθημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες ενότητες

Αντισύλληψη, 

διαταραχές ήβης,

ψυχολογική υγεία και υποστήριξη,

διαταραχές φύλου,

ισότητα φύλων,

μαιευτική στην εφηβεία,

ΗPV στην εφηβεία.

 
Φόρμα δήλωσης: https://forms.gle/hP9U3gbToUGPvj8NA
 
Επισημαίνεται ότι πέρα της δήλωσης ενδιαφέροντος στην παραπάνω φόρμα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν το μάθημα και στο classweb, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναμένεται να αναρτηθεί από την Γραμματεία στο προσεχές διάστημα και θα αφορά στις δηλώσεις όλων των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο.
____________________________
Από την υπεύθυνη διδάσκουσα 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασία Βατοπούλου
 
 

 

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη διαλέξων του μαθήματος του Α' εξαμήνου "Ιστολογία Ι" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00-14:00, αντί για Πέμπτη 6/10/2022 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Από τη Γραμματεία

 

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα επιλογής του 4ου έτους, με τίτλο "Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία" και κωδικό ΙΑΕ712 να δηλώσουν από την Δευτέρα 3/10 έως και την Παρασκευή 14/10  την πρόθεση τους στην παρακάτω φόρμα αλλά και να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα "Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία" στο ecourse.

https://forms.office.com/r/HRxzqVsDEM

Το μάθημα προσφέρεται σε όσους φοιτητές του 4ου,5ου και 6ου έτους ενδιαφέρονται με ανώτατο όριο συμμετεχόντων τα 15 άτομα. 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας-Πυρηνικής Ιατρικής κ. Δημήτριο-Νικηφόρο Κιόρτση, μετά το πέρας των δηλώσεων, ώστε να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα έναρξης και διεξαγωγής του μαθήματος.

 

Από την Γραμματεία του Κλινικού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα επιλογής του 4ου έτους, με τίτλο "Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής" και κωδικό ΙΑΕ807 να δηλώσουν από Δευτέρα 3/10 έως και την Παρασκευή 14/10 την πρόθεση τους και στην παρακάτω φόρμα αλλά και να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα "Πυρηνική Ιατρική" του ecourse.

https://forms.office.com/r/H9J5VTwaqK

 

Το μάθημα προσφέρεται σε όσους φοιτητές του 4ου,5ου και 6ου έτους ενδιαφέρονται και δεν υπάρχει περιορισμός δηλωθέντων.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, κ. Χρύσα Σιόκα, μετά το πέρας των δηλώσεων, ώστε να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα του μαθήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Κλινικού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής

 

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να δημιουργήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός φοιτητή είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις ιδρυματικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως το φοιτητολόγιο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, το σύστημα Εύδοξος, κ.α.
 
Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού γίνεται μέσω της υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) μία και μοναδική φορά.
Οδηγίες στο συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης.
 
Μετά τη δημιουργία και ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών στη φόρμα: https://forms.gle/B2e9eyFFKhw7ySon7
 
 
Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση για την Στρατολογία, αναλυτική βαθμολογία κλπ)  η αίτηση γίνεται στη φόρμα: https://forms.gle/NLZjh7SDX8FWfruk6
 
Η είσοδος στις φόρμες πραγματοποιείται μόνο μέσω του ιδρυματικό λογαριασμού.
 

 

Η εξέταση του μαθήματος "Ιατροδικαστική & Τοξικολογία", για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν, θα πραγματοποιηθεί την 30-9-2022, ώρα 9.30 πμ, στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας (αίθουσα ισόγειου, είσοδος από νεκροτομείο), και θα είναι προφορική.

 
Η υπεύθυνη διδάσκουσα του μαθήματος
Βασιλική Μπούμπα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας με έμφαση στην Δικαστική Τοξικολογία
 
 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι οι διαλέξεις του επιλεγόμενου μαθήματος Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (Παιδοψυχιατρική) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 6/10/2022 και ώρα 15:15 στις αίθουσες της Ψυχιατρικής (Κτίρια Ιατρικής Σχολής, Ισόγειο, Αριθμός Κτιρίου 20).

Η φόρμα για τη δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής παραμένει ανοικτή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/hnLtrnV6cg

Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του 5ου και 6ου έτους, καθώς και οι επί πτυχίω φοιτητές.

 

Ο Υπεύθυνος Διδάσκων του μαθήματος 

Κώστας Κώτσης 

Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

 

Σελίδα 1 από 141