Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του  μαθήματος «Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες» θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα της γραμματείας την Τετάρτη 30/6/2021 και  ώρα 12.00 το μεσημέρι διαδικτυακά.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εξέταση παρακαλούνται να το δηλώσουν στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqW-CNNaJ0aVSV_zplZ2vmyUOfhy965CmPc43ynK_ShUMFREMk04V0NOSzVCME9LVjM1SjlQTDdVRS4u

 

 

Ανακοινώνεται προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Χημεία".

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην συνημμένη προκήρυξη.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   

 

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης (άρθρο 248 του ν.4782/2021 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4796/2021).

Οι Κύπριοι και Αλλοδαποί φοιτητές προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) από τα φαρμακεία θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα : α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξη γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,   καθώς και τα κάτωθι στοιχεία που προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης: α)το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  και αριθμού κινητού τηλεφώνου και για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθυνθείτε στα Κ.Ε.Π.

Μετά την έκδοση του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.)  παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά  το σχετικό έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της Γραμματείας του Τμήματός σας για ενημέρωση της ατομικής καρτέλας φοίτησης.

                                                                              

Από

τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος του 5ου έτους ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00-11:00 π.μ.

 

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

 

Κατά το διάστημα από 1 Ιουνίου 2021 - 15 Ιουνίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Η/Υ σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr , στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

 

Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Η εξέταση του κατ επιλογήν μαθήματος  του Δ΄ Έτους  " Κλινική Φαρμακολογία " θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.

 

 

 

Λόγω του ότι η ασφαλής εξέταση δια ζώσης παρουσίασε ανυπέρβλητες δυσκολίες, αποφασίστηκε η εξέταση του μαθήματος "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ" να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Ιουνίου 2021  στην ίδια φόρμα, για όσους δεν το έχουν ήδη δηλώσει.
 
 
 
Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Γεώργιος Γκλαντζούνης
Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων
 
 

Η εξέταση του μαθήματος  ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24.06.2021  και ώρα 15.00 μ.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου ακαδ. έτους 2020-2021.

Οι φοιτητές που έχουν  δηλώσει το μάθημα  στο classweb και  επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση, μπορούν να  κάνουν δήλωση  μέχρι την Τρίτη  22  Ιουνίου 2021 στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/nbpjDNzZrg52YssKA

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Πέτρος Πετρίκης

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής

 

Η εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26.06.2021 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Οι φοιτητές που έχουν  δηλώσει το μάθημα  στο classweb και  επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση, μπορούν να  κάνουν  δήλωση  μέχρι την Πέμπτη  24 Ιουνίου 2021 στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/BnaPkeVL2G844ZUD9

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Θωμάς Υφαντής

Καθηγητής Ψυχιατρικής

 

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ" θα πραγματοποιηθούν στις 8 Ιουλίου 2021, δια ζώσης με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. 
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και τα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα, μέχρι και την Κυριακή 30 Μαΐου 2021.
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemb0rbHs0NO9Rcd_THtU4WmjJ0Su5vAeiN4q3lkmxCkah6Ew/viewform?usp=pp_url