Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Author: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

Βρείτε συνημμένα την ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας.

 

 

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η καθομολόγηση διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι διδάκτορες πρόκειται να ορκιστούν να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο e-mail: intouvli@uoi.gr (δεν αφορά όσους την έχουν ήδη αποστείλει συμπληρωμένη) έως 25 Ιουνίου 2021.

 

Για διευκρινίσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ανατύπων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (αρμόδια υπάλληλος κα Ι. Ντούβλη, τηλ. 26510 07924 ή intouvli@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για την συμμετοχή στην εν λόγω τελετή θα αποσταλούν στους υποψήφιους διδάκτορες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Ανακοινώνονται οι προκηρύξεις για τις εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες και τις σχετικές αιτήσεις θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Η εξέταση του μαθήματος "Γερμανικά για Ιατρικούς Σκοπούς" του ΄Β εξαμήνου μεταφέρεται για τις 22.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MSteams και ο κωδικός της αίθουσας είναι: fjtwq81
 
Οι διδάσκουσες 
Ιωάννα Κατερίνη
Μαρία Φέριγκ
 

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ιατρική Χημεία μόνο για τους επί πτυχίω, θα διεξαχθούν στις 30/6/2021, 12.00 μμ

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλείστε να το δηλώσετε στο email pgeorgitsi@uoi.gr,  αυστηρά μέχρι 23/6/2021

  • ·Όποιος δεν δηλωθεί δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις 
  • ·Η εξέταση θα γίνει γραπτώς, μέσω πλατφόρμας MS Teams 

Θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω ecourse για οποιαδήποτε νέα πληροφορία

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών ανακηρύσσονται υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων ως εξής οι κ.κ.

Τομέας

Υποψήφιοι

 

Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Υφαντής Θωμάς

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός

Πολίτου Αναστασία

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός

Εμφιετζόγλου Δημήτριος

Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Καστανιουδάκης Ιωάννης

Παθολογικός

Μηλιώνης Χαράλαμπος

Υγείας του Παιδιού

Βλάχος Αντώνιος

Χειρουργικός

Σοφικίτης Νικόλαος

 

 Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του  μαθήματος «Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες» θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα της γραμματείας την Τετάρτη 30/6/2021 και  ώρα 12.00 το μεσημέρι διαδικτυακά.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εξέταση παρακαλούνται να το δηλώσουν στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqW-CNNaJ0aVSV_zplZ2vmyUOfhy965CmPc43ynK_ShUMFREMk04V0NOSzVCME9LVjM1SjlQTDdVRS4u

 

 

Ανακοινώνεται προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Χημεία".

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην συνημμένη προκήρυξη.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   

 

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης (άρθρο 248 του ν.4782/2021 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4796/2021).

Οι Κύπριοι και Αλλοδαποί φοιτητές προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) από τα φαρμακεία θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα : α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξη γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,   καθώς και τα κάτωθι στοιχεία που προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης: α)το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  και αριθμού κινητού τηλεφώνου και για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθυνθείτε στα Κ.Ε.Π.

Μετά την έκδοση του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.)  παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά  το σχετικό έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της Γραμματείας του Τμήματός σας για ενημέρωση της ατομικής καρτέλας φοίτησης.

                                                                              

Από

τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος του 5ου έτους ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00-11:00 π.μ.

Σελίδα 1 από 113