Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, (δηλαδή όσοι φοιτούν στο 2ο έτος κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17) και δεν έχουν συμπληρώσει σε έντυπη μορφή στη γραμματεία το «Ατομικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή» όταν εγγράφηκαν στο τμήμα, να μεταβούν στο ακόλουθο link, για τη συμπλήρωση του εν λόγω δελτίου, μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2016:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Προσοχή:

Όσοι φοιτητές έχουν εν τω μεταξύ πάρει μετεγγραφή σε άλλο τμήμα, συμπληρώνουν ως τμήμα εισαγωγής το τμήμα στο οποίο αρχικά πέτυχαν και όχι αυτό στο οποίο πήραν αργότερα μετεγγραφή.

Υποχρέωση συμπλήρωσης εκτός όλων των άλλων φοιτητών που δεν έχουν ήδη απογραφεί, έχουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οι αλλοδαποί φοιτητές που δεν το συμπλήρωσαν κατά την εγγραφή τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. 113735 /Ζ1/11-7-2016) παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής να εισέλθουν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://amka.gunet.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους (κωδικός cronos) και να συμπληρώσουν το ΑΜΚΑ τους. Σχετική ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα CRONOS από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου μας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Σελίδα 4 από 4