Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

 

Θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την συνέπεια που επιδεικνύετε, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ασφαλούς εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 στο Τμήμα Ιατρικής και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα επιδημιολογική κατάσταση στην πόλη των Ιωαννίνων, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

  • Συστήνεται ισχυρά η άμεση διενέργεια της επαναληπτικής δόσης του εμβολιασμού σας (3η δόση για όσους είχαν κάνει το σχήμα δύο δόσεων, 2η δόση για όσους είχαν κάνει το μονοδοσικό σχήμα).
  • Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ακαδημαϊκές ή/και κλινικές δραστηριότητας δια ζώσης για όσο διάστημα έχετε συμπτώματα όσο ήπια και αν είναι αυτά (π.χ. αίσθημα κόπωσης) και ακόμη και όταν έχετε κάνει rapid test και είναι αρνητικό (ά). Συστήνεται ισχυρά η αποφυγή κοινωνικών επαφών με τους συμφοιτητές σας όσο είστε συμπτωματικοί/ές.
  • Συστήνεται ισχυρά η τακτική διενέργεια rapid test από όλους (πλήρως εμβολιασμένους και μη).
  • Η αναπλήρωση ή η δικαιολόγηση των απουσιών σας λόγω COVID-19 (ως κρούσμα, στενή επαφή ή λόγω συμπτωμάτων) θα δρομολογηθεί άμεσα μετά την επάνοδό σας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, χωρίς να επηρεάσει το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα.
  • Η τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς (χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών, τήρηση αποστάσεων) εξακολουθεί να είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Τμήματος Ιατρικής

covidmed@uoi.gr

 

Στο πλαίσιο του έργου TRACE, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, από τις 15.00 έως τις 20.00, και το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, από τις 10.00 έως τις 15.00, θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας αριθ. 1 (αίθουσα πρώτου έτους) της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων (ισόγειο, πίσω από την αίθουσα συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), κλινικά φροντιστήρια με θέμα 
“Επικοινωνία επαγγελματιών υγείας με ανάπηρα άτομα”
Οι θεματικές των φροντιστηρίων περιλαμβάνουν εισαγωγή στις έννοιες των μοντέλων αναπηρίας, ανάλυση της έννοιας της αυτοσυνηγορίας, παρουσίαση της επίδρασης των στερεοτύπων στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ανάλυση της πρόσβασης των ατόμων με αισθητηριακές και κινητικές βλάβες στις υπηρεσίες υγείας καθώς και εξέταση της προσβασιμότητας των υποδομών.
Τα κλινικά φροντιστήρια απευθύνονται σε φοιτητές και επαγγελματίες υγείας. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στον παρακάτωσύνδεσμο: https://forms.gle/k35KQF17Jm23phHx6 ή  bit.ly/TRACE21
 
 

 

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής ως εξής:

 

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 2 του πρώτου έτους.

Υποδοχή Δευτεροετών Φοιτητών την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα 3.

 

 

Πληροφορούμε τους φοιτητές του 3ου, 4ου, 5ου και 6ου έτους του Τμήματος Ιατρικής ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/Β/2021) από 30 Σεπτεμβρίου 2021, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική) που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. είναι η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 έως την ως άνω ημερομηνία και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

 

Προς τους φοιτητές 2ου, 3ου, 4ου, 5ου και 6ου έτους του Τμήματος Ιατρικής (όχι τους πτυχιούχους ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
 
Η συγκέντρωση των στοιχείων στην παρακάτω φόρμα είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ, απαραίτητη και χρήσιμη για το σχεδιασμό της επιστροφής όλων μας στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια και στις κλινικές, ώστε να μείνουμε ασφαλείς για ασθενείς, συναδέλφους και την κοινότητα.
 
Ημερομηνία λήξης: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021
 
(με χρήση του Ιδρυματικού μας λογαριασμού)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
 
Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Τμήματος Ιατρικής
 

 

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 166/Α/10-9-2021) ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού φοιτητών α' και β' κύκλου Σχολών Επιστημών Υγείας που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Ειδικότερα οι φοιτητές πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου. 

Επισυνάπτονται οι σχετικές διατάξεις για πληρέστερη πληροφόρηση.

 

Η Καμεράτα, Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δέχεται νέα μέλη, φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έχουν ήδη μια ανάλογη μόρφωση και εκπαίδευση σε κάποιο μουσικό όργανο κλασικής ορχήστρας. Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται στην ιστοσελίδα της Καμεράτας – Ορχήστρας.

 

 

Ανακοινώνεται στο συνημμένο αρχείο το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2021-22.

 

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές (εισαγωγή 2021-2022) για τα εξής:
1. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
2. Η ημερομηνία και ο τρόπος εγγραφής θα καθοριστούν και ανακοινωθούν με εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ενημέρωση από το Τμήμα Ιατρικής σχετικά με τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης εγγραφής στη Γραμματεία και την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών (πέραν όσων θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Υπουργείου).
3. Οι ημερομηνίες και ο τρόπος αιτήσεων μετεγγραφών θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Για τις ημερομηνίες και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων για τις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν θα υπάρξει ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην κεντρική ιστοσελίδα του (www.uoi.gr).
5. Βεβαιώσεις σπουδών (εγγραφής/φοίτησης) θα αποσταλούν στους πρωτοετείς φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και την υποβολή των επιπλέον δικαιολογητικών.
6. Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων σπουδών και την ταυτόχρονη απόδοση Αριθμού Μητρώου, οι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν Ιδρυματικό Λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην κεντρική ιστοσελίδα του (www.uoi.gr).
7. Μία εργάσιμη ημέρα μετά τη δημιουργία του Ιδρυματικού λογαριασμού οι φοιτητές έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εκεί.

Παρακαλούμε θερμά να μην επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία για πληροφορίες που ήδη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Σελίδα 1 από 5