Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

κατατακτήριες - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ανακοινώνεται η Υπουργική Απόφαση αριθ. 160442/Ζ1/24-11-2020 (Β΄ 5200) σχετικά με την διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Βιολογία: Δευτέρα, 7-12-2020, ώρα 10:00-12:00

Χημεία: Τετάρτη, 9-12-2020, ώρα 10:00-12:00

Φυσική: Παρασκευή, 11-12-2020, ώρα 10:00-12:00

 

Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα μέτρα προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη αριθ. πρωτ. 354/20-10-2020 (επισυνάπτεται). Σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν εξετάσεις με φυσική παρουσία, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα αναβληθούν προσωρινά για μεταγενέστερο χρόνο.

 

 

Ανακοινώνουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ιατρικής (κτήρια Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων) ως εξής:

 

Βιολογία: Δευτέρα, 9-12-2019, ώρα 10:00-12:00

Χημεία: Τετάρτη, 11-12-2019, ώρα 10:00-12:00

Φυσική: Παρασκευή, 13-12-2019, ώρα 10:00-12:00

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία!

 

 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Τμήματος Ιατρικής (κτίρια Ιατρικής) ως εξής:

 

Βιολογία: Δευτέρα, 12-12-2016, ώρα 10:00-12:00

Χημεία: Τετάρτη, 14-12-2016, ώρα 10:00-12:00

Φυσική: Παρασκευή, 16-12-2016, ώρα 10:00-12:00

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για τους συμμετέχοντες.

 

 

Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετέσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (1ος όροφος, κτήριο Διοίκησης) από Τρίτη, 1 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη και το ποσοστό κατατάξεων θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=169&lang=el 

 

 

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής με τη σειρά επιτυχίας:

1. Μπενέκος Κωνσταντίνος

2. Σακκά Ευτυχία

3. Λιάμπη Ανδρομάχη

4. Συρμακέση Κωνσταντίνα

5. Σουλιώτης-Λύτρας Κυριάκος

6. Δημήτρη Ισμήνη

7. Παπακώστα Κωνσταντίνα

Οι επιτυχόντες παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από την Τρίτη, 26/1/2016 έως και την Τρίτη 2/2/2016 και ώρες 11:00 έως 13:00 για την εγγραφή τους στο 2ο έτος (Γ’ εξάμηνο).

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (επισυνάπτεται) που θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία), αναλυτική βαθμολογία (φωτοτυπία) και οδηγό σπουδών του τμήματος προέλευσης.

Σημειώνεται ότι στους επιτυχόντες κατοχυρώνονται τα μαθήματα του 1ου έτους Ιατρική Χημεία (ΥΠΟ), Ξένη Γλώσσα για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ΕΠΙ) και Ξένη Γλώσσα για Ιατρικούς Σκοπούς (ΥΠΟ) και από το 2ο έτος τα μαθήματα Βιολογία Ι (ΥΠΟ), Βιολογία ΙΙ (ΥΠΟ) και Ιατρική Φυσική (ΥΠΟ).

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής θα διεξαχθούν στις αίθουσες διδασκαλίας στα κτίρια της Ιατρικής:

Φυσική : Δευτέρα, 7-12-2015, ώρα 10:00 π.μ.

ΧημείαΤετάρτη, 9-12-2015 ώρα 10:00 π.μ. 

Βιολογία: Παρασκευή, 11-12-2015 ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

  1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  2. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
  5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
  6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Επισημαίνεται ότι η εξέταση σε κάθε μάθημα διαρκεί δύο (2) ώρες.

 

 

Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2015 (τις εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10:00 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι.