Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Πληροφορούμε τους φοιτητές του 3ου, 4ου, 5ου και 6ου έτους του Τμήματος Ιατρικής ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/Β/2021) από 30 Σεπτεμβρίου 2021, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική) που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. είναι η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 έως την ως άνω ημερομηνία και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

 

Η συγκέντρωση των στοιχείων στην παρακάτω φόρμα είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ, απαραίτητη και χρήσιμη για το σχεδιασμό της επιστροφής όλων μας στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια και στις κλινικές, ώστε να μείνουμε ασφαλείς για ασθενείς, συναδέλφους και την κοινότητα.
 
Ημερομηνία λήξης: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021
 

https://forms.gle/T4U2Ut7LGgLwJXUf9

 

Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Τμήματος Ιατρικής
 

 

 

Προς τους φοιτητές 2ου, 3ου, 4ου, 5ου και 6ου έτους του Τμήματος Ιατρικής (όχι τους πτυχιούχους ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
 
Η συγκέντρωση των στοιχείων στην παρακάτω φόρμα είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ, απαραίτητη και χρήσιμη για το σχεδιασμό της επιστροφής όλων μας στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια και στις κλινικές, ώστε να μείνουμε ασφαλείς για ασθενείς, συναδέλφους και την κοινότητα.
 
Ημερομηνία λήξης: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021
 
(με χρήση του Ιδρυματικού μας λογαριασμού)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
 
Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Τμήματος Ιατρικής
 

 

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 166/Α/10-9-2021) ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού φοιτητών α' και β' κύκλου Σχολών Επιστημών Υγείας που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Ειδικότερα οι φοιτητές πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου. 

Επισυνάπτονται οι σχετικές διατάξεις για πληρέστερη πληροφόρηση.

 

 

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοινώνει ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για Ξένους Φοιτητές (FCS) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Τεχνών.

Οι όροι υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.

Πριν από την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το σχέδιο σπουδών τους ή το ερευνητικό τους πρόγραμμα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στο επιλεγμένο ATEI, επικοινωνώντας εκ των προτέρων με έναν υπεύθυνο καθηγητή ή με τη διεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος που τον ενδιαφέρει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πρεσβεία (e-mail: athens@eda.admin.ch) για να λάβουν τα έντυπα υποψηφιότητας που θα συμπληρώσουν σε δύο (2) αντίτυπα. Ο πλήρης φάκελος πρέπει να επιστραφεί στην Πρεσβεία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 (σφραγίδα συστημένου ταχυδρομείου ή courier). Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή ή ελλιπείς φάκελοι. Δεν θα ληφθεί υπόψη αίτηση από υποψήφιο που έχει διαμείνει στην Ελβετία για περισσότερα από ένα (1) έτος κατά την έναρξη της υποτροφίας.

 

 

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,
 
Κατά το διάστημα από 13 Ιανουαρίου 2021 - 24 Ιανουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να
συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε
μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον
Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,
προσπαθήστε από Η/Υ.


Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε
πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση»,
το οποίο σας παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.


Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.
 
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η
συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν βελτιώσεις
όπου χρειάζεται.
 

Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζεται εμβολιασμός των τελειόφοιτων Ιατρικών Σχολών, οι οποίοι κάνουν κλινική άσκηση σε Νοσοκομεία. Προκειμένου να οργανωθεί ο εμβολιασμός, παρακαλούνται όσοι εκτοετείς φοιτητές και φοιτητές επί πτυχίω ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν να συμπληρώσουν την φόρμα στον σύνδεσμο

 
έως και αύριο Πέμπτη 14-1-2021.
 
Όσοι φοιτητές δεν έχουν ΑΜΚΑ, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τον αριθμό ασφάλισης της Ευρωπαϊκής τους κάρτας στο αντίστοιχο πεδίο.
 

 

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνεται η προκήρυξη δύο υποτροφιών από έσοδα του κληροδοτήματος "Κλεάρχου Τσουρίδη" για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.

 

 

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας ότι στο εξής όλες οι αιτήσεις χορήγησης εγγράφων θα γίνονται μόνο μέσω του συνδέσμου  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCvnclYXsJ7tmf4g8pDg02pjI6rPDxY3IJwAqGiFpk_RV7kw/viewform?usp=sf_link

 
Η πρόσβαση στη φόρμα της αίτησης γίνεται μόνο μέσα από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών/τριών.
 
Υπενθυμίζουμε ότι η τυπική βεβαίωση σπουδών περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία εγγραφής (ημερομηνία εγγραφής, ακαδ. έτος, τρόπο εγγραφής), τα τρέχοντα στοιχεία φοίτησης, καθώς και την ελάχιστη διάρκεια σπουδών. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά έγγραφα για καθένα από αυτά τα στοιχεία.
 
Για διευκόλυνσή σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτή την ανακοίνωση ή το σύνδεσμο της φόρμας αίτησης στα "αγαπημένα" του browser που χρησιμοποιείτε για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.
 
Οι ανακοίνωση αυτή ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ στην παρούσα φάση απόφοιτους, φοιτητές με διακοπή/αναστολή φοίτησης, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι συνεχίζουν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας medgram@uoi.gr
 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε όσα μαθήματα αυτό είναι εφικτό.

Από την 25η Μαΐου 2020 θα υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιούνται διά ζώσης κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του Τμήματός μας ποικίλουν σημαντικά και για καθένα από αυτά θα σχεδιαστεί ξεχωριστά ο τρόπος διδασκαλίας. Η τελική απόφαση του Τμήματος μας θα ανακοινωθεί ως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Σπουδών, των Τομέων, των υπεύθυνων διδασκόντων και των φοιτητών-εκπροσώπων των ετών.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ετών που δεν έχουν αποστείλει τις απόψεις τους, να τις αποστείλουν έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mkapitop@uoi.gr .

 

Σελίδα 1 από 3