Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου 2021 μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

 

 

Ανακοινώνεται ότι οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου.

 

 

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων μετεγγραφής, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19, και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, θα υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά από 14 έως και 18 Δεκεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αντίστοιχα εταιρείας ταχυμεταφοράς)  στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο με υπογραφή και ημερομηνία της ημέρας υποβολής των δικαιολογητικών στο τέλος της σελίδας, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτησή σας
  2. Μία (1)  φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
  3. Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (έντυπο Α7-επισυνάπτεται)
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (επισυνάπτεται) ή τη ΔΙΑΓΡΡΑΦΗ σας από το άλλο τμήμα, εάν είσαστε εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ
  5. Δήλωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (έντυπο Α4-επισυνάπτεται)

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές, των οποίων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αίτησή για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (ώρες 11:00-13:00) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

 

 

Ανακοινώνεται ότι το πρόβλημα σχετικά με το έτος γέννησης στο πληροφοριακό σύστημα των μεταγραφών έχει πλέον λυθεί και οι αιτήσεις γίνονται κανονικά.
 
Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αίτησή τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 (ώρες 11:00-13:00) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής αδελφών φοιτητών υποβάλλονται έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer3.it.minedu.gov.gr

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν δικαιολογητικά για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος  από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 έως και Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00-13:00 με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Αποφοιτήριο (διαγραφή) από το Τμήμα που είχαν εγγραφεί
  3. 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

 

Οι φοιτητές που η αίτησή τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00-13:00 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Αποφοιτήριο (διαγραφή) από το Τμήμα που είχαν εγγραφεί

3. 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

για την εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

 

Από τη Γραμματεία

 

 

Οι φοιτητές που ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αίτησή τους για μετεγγραφή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 έως και Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 (ώρες 11:00-13:00) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

 

Σελίδα 1 από 2