Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

 

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ".

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

 
 
 

 

Οι αιτήσεις για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα υποβάλλονται έως και αύριο Τετάρτη 25/11/2020 στην ταχυδρομική διεύθυνση mkapitop@uoi.gr με θέμα "Επικουρία 2020_Ονοματεπώνυμο"

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής, όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου» (επισυνάπτεται)
 5. Απογραφικό δελτίο

 

Η υποβολή αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων για την Επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων για το έτος 2019 θα γίνεται στη Γραμματεία της Ιατρικής από 16-4-2019 έως και 22-4-2019 και ώρες 11.00 έως 13.00

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή Βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες
 4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής, όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου» (επισυνάπτεται)

 

 

Η υποβολή αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων για την Επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων για το έτος 2018 θα γίνεται στη Γραμματεία της Ιατρικής από 18-1-2018 έως 25-1-2018 και ώρες 11.00 έως 13.00

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή Βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες
 4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής, όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου» (επισυνάπτεται)