Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Εγγραφή - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής με τη σειρά επιτυχίας:

1. Μπενέκος Κωνσταντίνος

2. Σακκά Ευτυχία

3. Λιάμπη Ανδρομάχη

4. Συρμακέση Κωνσταντίνα

5. Σουλιώτης-Λύτρας Κυριάκος

6. Δημήτρη Ισμήνη

7. Παπακώστα Κωνσταντίνα

Οι επιτυχόντες παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από την Τρίτη, 26/1/2016 έως και την Τρίτη 2/2/2016 και ώρες 11:00 έως 13:00 για την εγγραφή τους στο 2ο έτος (Γ’ εξάμηνο).

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (επισυνάπτεται) που θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία), αναλυτική βαθμολογία (φωτοτυπία) και οδηγό σπουδών του τμήματος προέλευσης.

Σημειώνεται ότι στους επιτυχόντες κατοχυρώνονται τα μαθήματα του 1ου έτους Ιατρική Χημεία (ΥΠΟ), Ξένη Γλώσσα για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ΕΠΙ) και Ξένη Γλώσσα για Ιατρικούς Σκοπούς (ΥΠΟ) και από το 2ο έτος τα μαθήματα Βιολογία Ι (ΥΠΟ), Βιολογία ΙΙ (ΥΠΟ) και Ιατρική Φυσική (ΥΠΟ).