Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις

 

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των εισαγομένων με την κατηγορία ΑΘΛΗΤΩΝ, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19, και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, θα υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με e-mail  από 3 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου chzarra@uoi.gr και με τη σήμανση στο θέμα "Εγγραφή  ΑΘΛΗΤΩΝ"

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Την Ηλεκτρονική Αίτηση που έγινε προς το Υπουργείο με υπογραφή και ημερομηνία της ημέρας υποβολής των δικαιολογιτικών στο τέλος της σελίδας
 2. Αίτηση εγγραφής (έντυπο Α7-επισυνάπτεται)
 3. Μία (1) φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (επισυνάπτεται) ή τη ΔΙΑΓΡΡΑΦΗ από το άλλο τμήμα εάν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ
 5. Δήλωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (έντυπο Α4-επισυνάπτεται)

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.uoi.gr/it/odigos-eggrafis-kai-parakoloythisis-mathimaton-protoeton-foititon/

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 στη Διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Τμήματος εγγραφής τους :

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο:  τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές  που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ ).

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

 

 Από

τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η εγγραφή στα ΑΕΙ των διακριθέντων σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

Για την ολοκλήρωση εγγραφής στο Τμήμα Ιατρικής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Παρασκευή 27/9/2019 έως και Παρασκευή 11/10/2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος)

 - Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (από ώρα 09:30 π.μ. έως 14:00)

- με ταχυμεταφορά (αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών εντός του ίδιου διαστήματος) στην κατωτέρω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

με την ένδειξη "Εγγραφή πρωτοετή"

       τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (εκτύπωση). Σε περίπτωση αποστολής εγγράφων με ταχυμεταφορά στην αίτηση να υπάρχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του φοιτητή.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτούσαν σε προηγούμενο έτος σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν και τη βεβαίωση διαγραφής τους από το Τμήμα στο οποίο ήταν εγγεγραμμένοι.

 

 

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Τετάρτη, 20/9/2017 έως και Τετάρτη, 27/9/2017 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:30 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους:

 1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (εκτύπωση) σε περίπτωση αποστολής εγγράφων με courier να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα/Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίσουν και τη βεβαίωση διαγραφής τους από το άλλο Τμήμα

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών έχουν προθεσμία εγγραφών από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. έως 13:30 στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής να υποβάλουν (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) από Τετάρτη, 21/9/2016 έως και Παρασκευή, 30/9/2016 και από ώρα 09:30 έως 13:30 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους:

 

1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (εκτύπωση)

2. Αντίγραφο του ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή (εκτύπωση)

3. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου

4. Βεβαίωση συμμετοχής/πρόσβασης

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης

7. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα/Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίσουν και τη βεβαίωση διαγραφής τους από το άλλο Τμήμα